Hopp til hovedinnhold

Angioødem

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en selvbegrensende, lokalisert hevelse under huden eller under slimhinner på grunn av væskeutsiving til interstitielt vev, ofte som følge av allergisk reaksjon
Forekomst:
Prevalens hos voksne er anslått å være rundt 7%. Heriditært angioødem er en sjelden tilstand
Symptomer:
Utvikles i løpet av minutter eller timer, asymmetrisk lokalisering. Hyppigst i ansikt, lepper, tunge, svelg. Kan forekomme med eller uten samtidig urtikaria, med anafylaksi, allergi og sjokk
Funn:
Vanligvis akutt oppstått, tydelig avgrenset kutant ødem i elastisk vev som lepper, øyelokk, ørelapper, tunge, uvula
Diagnostikk:
Prikktest og spesifikk IgE aktuelt ved mistanke om allergi. Øvrig diagnostikk på klinisk indikasjon
Behandling:
Milde anfall behøver lite behandling. Alvorligere anfall må behandles medikamentelt med steroider, H2-blokkere og adrenalin intramuskulært som tillegg til antihistamin. Særlig vekt legges på å sikre frie luftveier
 1. Zuraw B. An overview of angioedema: Clinical features, diagnosis, and managment. UpToDate, last updated May 27, 2021. UpToDate  
 2. Rasmussen EHR, Bindslev-Jensen C, Bygum A. Angioødem – udredning og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2390. pmid:23160589 PubMed  
 3. Madsen F. Angioødem. Ugeskr Læger 2014; 176: 961-65. pmid:25351833 PubMed  
 4. Mansi M, Zanichelli A, Coerezza A et al. Presentation, diagnosis and treatment of angioedema without wheals: a retrospective analysis of a cohort of 1058 patients. J Intern Med 2015; 277: 585-93. pmid:25196353 PubMed  
 5. Li HH. Angioedema. Medscape, Apr 01, 2015. http://emedicine.medscape.com/article/135208-overview
 6. Maurer M, Magerl M, Ansotegui I et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema – the 2017 revision and update. World Allergy Organization Journal (2018) 11:5.
 7. Minafra FG, Goncalves TR, Alves TM, Pinto JA. The Mortality from Hereditary Angioedema Worldwide: a Review of the Real-World Data Literature. Clin Rev Allergy Immunol 2021. pmid:34687444 PubMed  
 8. Cicardi M, Suffritti C, Perego F, Caccia S. Novelties in the Diagnosis and Treatment of Angioedema. J Investig Allergol Clin Immunol 2016; 26: 212-21. pmid:27470642 PubMed  
 9. Pattanaik D, Lieberman JA. Pediatric Angioedema. Current Allergy and Asthma Reports 2017; 17: 1-8. PubMed  
 10. Longhurst H, Cicardi M, Craig T, et al. Prevention of hereditary angioedema attacks with a subcutaneous C1 inhibitor. N Engl J Med 2017; 376:1131- PMID: 28328347 PubMed  
 11. Zuraw BL, Busse PJ, White M, et al. Nanofiltered C1 inhibitor for treatment of hereditary angioedema. N Engl J Med 2010; 363: 513-22. New England Journal of Medicine  
 12. Cicardi M, Levy RJ, McNeil DM, et al. Ecallantide for the treatment of acute attacks in hereditary angioedema. N Engl J Med 2010; 363: 523-31. New England Journal of Medicine  
 13. Cicardi M, Banerji A, Bracho F, et al. Icatibant, a new bradykinin-receptor antagonist, in hereditary angioedema. N Engl J Med 2010; 363: 532-41. New England Journal of Medicine  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Patrik Nordenfelt, överläkare, Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim