Hopp til hovedinnhold

Biogene aminer

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Commins SP. Food intolerance and food allergy in adults: An overview. UpToDate, last updated Jun 28, 2017. www.uptodate.com  
  2. Livsmedelverket. Histamin - överkänslighet. Sist gransket 19.04.2021. www.livsmedelsverket.se  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Statens ernæringsråd i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Norges Astma- og Allergiforbund og Folkehelsa.