Hopp til hovedinnhold

Reaksjon på gluten og hvete

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Halvorsen R. Anafylaktiske reaksjoner etter inntak av produkter med hvetemel. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2909-10. PubMed  
  2. Carroccio A, D'Alcamo A, Cavataio F, et al. High proportions of people with non-celiac wheat sensitivity have autoimmune disease or anti-nuclear antibodies. Gastroenterology, Published Online: May 27, 2015 . doi: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2015.05.040
  3. Carroccio A, Mansueto P, Iacono G, et al. Non-celiac wheat sensitivity diagnosed by double-blind placebo-controlled challenge: Exploring a new clinical entity. Am J Gastroenterol, 24 July 2012. doi:10.1038/ajg.2012.236 DOI  
  4. Gujral N, Freeman HJ, Thomson AB. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol 2012; 18:6036. PubMed  
  5. Norges Astma- og allergiforbund. Cøliaki og hveteallergi. Sist oppdatert 20.04.2018. www.naaf.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Statens ernæringsråd i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Norges Astma- og Allergiforbund og Folkehelsa.