Hopp til hovedinnhold

Krydderallergi, kostveiledning

Sist revidert:
Sist revidert av:

  1. Moneret-Vautrin DA, Morisset M, Lemerdy P, et al. Food allergy and IgE sensitization caused by spices: CICBAA data (based on 589 cases of food allergy). Allerg Immunol (Paris) 2002; 34:135. PubMed  
  2. Simon RA. Allergic and asthmatic reactions to food additives. UpToDate, last updated Apr 14, 2021. UpToDate  
  3. Løvik M. Sennep - eit viktig matallergen?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 736-8 Tidsskrift for Den norske legeforening  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Statens ernæringsråd i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Norges Astma- og Allergiforbund og Folkehelsa.