Hopp til hovedinnhold

Soyaallergi, kostveiledning

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Norges Astma og Allergiforbund. Soyaallergi. Sist oppdatert 28.09.2020. www.naaf.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Statens ernæringsråd i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Norges Astma- og Allergiforbund og Folkehelsa.