Hopp til hovedinnhold

Kumelkallergi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Immunologisk hypersensitivitetsreaksjon mot kumelkprotein. Kan være IgE-mediert eller ikke-IgE-mediert
Forekomst:
Rammer ca. 2-8% av alle småbarn. Sjeldent hos voksne
Symptomer:
Inntrer typisk i nyfødtperioden. Kan komme fra ulike organsystem og inkludere blant annet eksem, diaré og anafylaksi
Funn:
Ved akutt allergi kan man finne urtikaria, luftveisstridor, oppkast eller symptomer på anafylaksi
Diagnostikk:
Aktuelle tester er spesifikt IgE, prikktest, provokasjonstest eller eliminasjonsmetode
Behandling:
Eliminasjon av melk fra kosten, med jevnlige forsøk på reintroduksjon
 1. Fiocchi A, Brozek J, Schünemann H, et.al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guidelines. Pediatr Allergy Immunol 2010; Suppl 21: 1-125.
 2. Jarvinen-Seppo KM. Milk allergy: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Mar 29, 2021. UpToDate  
 3. Katz Y, Rajuan N, Goldberg MR, et al. Early exposure to cow's milk protein is protective against IgE-mediated cow's milk protein allergy. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 77-82.e1. doi:10.1016/j.jaci.2010.04.020 DOI  
 4. Nwaru BI, Hickstein L, Panesar SS. Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis. Allergy 2014. doi:10.1111/all.12423 DOI  
 5. Kvenshagen B, Halvorsen R, Jacobsen M. Adverse reactions to milk in infants. Acta Paediatr 2008; 97: 196-200. PubMed  
 6. Høst A, Halken S, Jacobsen HP, et.al. Clinical course of cow's milk protein allergy/intolerance and atopic diseases in childhood. Pediatr Allergy Immunol 2002; 13 (Suppl 15): 23-28.
 7. Miyazawa T, Itahashi K, Imai T. Management of neonatal cow’s milk allergy in high-risk neonates. Pediatr Int 2009; 51: 544-7. doi:10.5415/apallergy.2013.3.1.35 DOI  
 8. Høst A, Halken S. A prospective study of cow milk allergy in Danish infants during the first 3 years of life. Clinical course in relation to clinical and immunological type of hypersensitivity reaction. Allergy 1990; 45: 587-96. PubMed  
 9. Kristjànsson S. Icke IgE-medierad födoämnesallergi. Allergi i prakxsis 2013; 3: 18-21. PubMed  
 10. Burks AW, Bird JA. Food allergy. BMJ Best Practice, last updated May 2018.
 11. Henriksen C, Eggesbø M, Halvorsen R et al. Nutrient intake among two-year-old children on cows' milk-restricted diets. Acta Paediatr 2000; 89: 272-8. PubMed  
 12. Caubet JC, Ford LS, Sickles L, et al. Clinical features and resolution of food protein-induced enterocolitis syndrome: 10-year experience. J Allergy Clin Immunol 2014. doi:10.1016/j.jaci.2014.04.008 DOI  
 13. Håland G, Landaas VØ, Reier-Nilsen T, Sørensen M. Matvareoverfølsomhet. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening 2018. www.helsebiblioteket.no  
 14. Osborn DA, Sinn JKH. Soy formula for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD003741. DOI: 10.1002/14651858.CD003741.pub4. DOI  
 15. Fleischer DM, Spergel JM, Assa'ad AH, Pongracic JA. Primary prevention of allergic disease through nutritional interventions. J Allergy Clin Immunol Pract 2013; 1: 29-36. pmid:24229819 PubMed  
 16. Boyle RJ, Ierodiakonou D, Khan T, et al. Hydrolysed formula and risk of allergic or autoimmune disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2016; 352: i974. doi:10.1136/bmj.i974 DOI  
 17. Skripak JM, Nash SD, Rowley H, et al. A randomized, double-blind, placebo controlled study of milk oral immunotherapy for cow's milk allergy. J Allergy Clin Immunol 2008; 122: 1154-60. PubMed  
 18. Efron A, Zeldin Y, Gotesdyner L, et al. A Structured Gradual Exposure Protocol to Baked and Heated Milk in the Treatment of Milk Allergy. Pediatrics 2018. pmid:30270168 PubMed  
 19. Perkin MR, Logan K, Tseng A, et al . Randomized Trial of Introduction of Allergenic Foods in Breast-Fed Infants. N Engl J Medicine 2016. doi:10.1056/NEJMoa1514210 DOI  
 20. Karlsen MB, Løken EB, Mevold K, Bueso AK, Halvorsen R. Vekstutvikling og kosthold hos barn som har hatt kumelkallergi. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3104-7. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim