Hopp til hovedinnhold

Allergi mot insektstikk.

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Insektstikk kan utløse meget akutte og dramatiske overfølsomhetsreaksjoner
Forekomst:
Alvorlige reaksjoner er sjeldne
Symptomer:
De første symptomene er smerte, rødhet, hevelse. Hos noen oppstår universell hudkløe, urtikaria, utilpasshet og tretthet. I sjeldne tilfeller anafylaksi
Funn:
Et spektrum av reaksjoner kan observeres fra milde til i svært sjeldne tilfeller livstruende med pustevansker
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være allergitesting
Behandling:
Lokal akuttbehandling med nedkjøling, ev. fjerning av brodd, ev. oppløsning av ASA-tablett som gnis inn, ev. antihistamin, ev. Epi-pen
 1. Graft DF. Insect sting allergy. Med Clin North Am 2006; 90:211. PubMed  
 2. Dhami S, Zaman H, Varga E-M, et al. Allergen immunotherapy for insect venom allergy: a systematic review and meta-analysis. Allergy. 2017 Mar;72(3):342-365 . onlinelibrary.wiley.com  
 3. Mosbech HF, Winther L, Heinig JH. Allergi for insektgift. Ugeskr Læger 2005; 167: 628-30. Ugeskrift for Læger  
 4. Hoffman DR. Hymenoptera venoms: composition, standardization, stability. I: Levine MI, Lockey RF, eds. Monograph on insect allergy. 4. udgave. Milwaukee: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, 2004: 37-53.
 5. Freeman T. Bee, yellow jacket, wasp, and other Hymenoptera stings: Reaction types and acute management. UpToDate, last updated Oct 14, 2016. UpToDate  
 6. Golden DB. Insect sting anaphylaxis. Immunol Allergy Clin North Am 2007; 27:261. PubMed  
 7. Severino M, Bonadonna P, Passalacqua G. Large local reactions from stinging insects: from epidemiology to management. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9:334. PubMed  
 8. Bilò MB, Cichocka-Jarosz E, Pumphrey R, et al. Self-medication of anaphylactic reactions due to Hymenoptera stings-an EAACI Task Force Consensus Statement. Allergy 2016; 71(7): 931‐943. doi:10.1111/all.12908 DOI  
 9. Malling H-J, Hansen KS. Anafylaksi. Ugeskr Læger 2005; 167: 664-6. Ugeskrift for Læger  
 10. Golden DB, Demain J, Freeman T et al. Stinging insect hypersensitivity: A practice parameter update 2016. Ann Allergy Asthma Immunol 2017; 118(1): 28-54. pmid:28007086 PubMed  
 11. Mosbech H. Anaphylaxis to insect venom. I: Novartis Foundation Symposium 257: Anaphylaxis. Chichester: Wiley & Sons, 2004; 177-92.
 12. Boyle RJ, Elremeli M, Hockenhull J, et al. Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 10: CD008838. Cochrane (DOI)  
 13. Muller UR. New developments in the diagnosis and treatment of hymen-optera venom allergy. Int Arch Allergy Immunol 2001; 124: 447-53. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim