Hopp til hovedinnhold

Allergi som systemisk sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hypersensitivitet som medfører symptomer og sykdomsbilder fra flere organer. Lokal allergisk reaksjon som sprer seg systemisk, slik at allergenet opptas og føres ut i det systemiske kretsløp
Forekomst:
Ikke uvanlig
Symptomer:
En del pasienter har symptomer både fra neseslimhinnen og nedre luftveier
Funn:
Rhinitt og astma
Diagnostikk:
PEF og spirometri for astma
Behandling:
Lokalbehandling av henholdsvis rhinitt og astma. På sikt kan mer systemisk behandling bli utviklet
  • Malling H-J, Dahl R. Allergi som systemisk sygdom. Ugeskr Læger 2005; 167: 601-2.
  1. Malling H-J, Dahl R. Allergi som systemisk sygdom. Ugeskr Læger 2005; 167: 601-2. PubMed  
  2. Chang K-L, Guarderas JC. Allergy testing: common questions and answers. Am Fam Physician. 2018; 98: 34-39. PubMed  
  3. Johansson SGO, Bieber T, Dahl R et al. Revised nomenclature for allergy for global use: report of the nomenclature review committee of the World Allergy Organisation. J Allergy Clin Immunol 2004; 113: 832-6. PubMed  
  4. Bindslev-Jensen C, Halken S. Allergi og atopisk sygdom. Ugeskr Læger 2005; 167: 603-5. PubMed  
  5. Bødtger U, Poulsen L-K, Malling H-J. Asymptomatic skin sensitization to birch predicts later development of birch pollen allergy in adults: a 3-year follow-up study. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111: 149-54. PubMed  
  6. Togias A. Systemic effects of local allergic disease. J Allergy Clin Immunol 2004; 113: S8-14. PubMed  
  7. Wood L, Sehmi R, Dorman S et al. Allergen-induced increases in bone marrow T lymphocytes and interleukin-5 expression in subjects with asthma. Am J Resp Crit Care Med 2002; 166; 883-9.
  8. Ainslie MP, McNulty CA, Huynh T et al. Characterisation of adhesion receptors mediating lymphocyte adhesion to bronchial endothelium provides evidence for a distinct lung homing pathway. Thorax 2002; 57: 1054-9. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)