Hopp til hovedinnhold

Lateksallergi

Sist oppdatert: Sist revidert:


Definisjon:
Allergi overfor lateks kan være både forsinket og umiddelbar
Forekomst:
Er i den generelle befolkningen 1-2%. Helsearbeidere, atopikere og pasienter som har vært hyppig operert er mer utsatt
Symptomer:
Eksemforandringer med hoven, sår og kløende rød hud er vanlig, ev. væskefylte blemmer og sprukken hud, ev. også luftveisproblemer som nese- og øyeplager og astma
Funn:
Eksemforandringer, dermatitt, på eksponert område
Diagnostikk:
Prikktest er den mest sensitive metode for å påvise straksallergi, mens lateksspesifikt IgE har variabel sensitivitet og spesifisitet
Behandling:
Unngå eksponering og behandle reaksjoner. Lokalbehandling med kortikosteroider, ev. peroral kortison, antihistaminer eller anafylaksiberedskap med adrenalinpenn
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 1. Pollart SM, Warniment C, Mori T. Latex allergy. Am Fam Physician 2009; 80: 1413-8. American Family Physician  
 2. Hamilton RG. Latex allergy: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated April 16, 2014. UpToDate  
 3. Taylor JS, Erkek E. Latex allergy: diagnosis and management. Dermatol Ther 2004; 17: 289-301. PubMed  
 4. Phaswana SM, Naidoo S. The prevalence of latex sensitisation and allergy and associated risk factors among healthcare workers using hypoallergenic latex gloves at King Edward VIII Hospital, KwaZulu-Natal South Africa: a cross-sectional study. BMJ Open 2013; 3:e002900.
 5. Pollart SM, Warniment C, Mori T. Latex allergy. Am Fam Physician 2009; 80: 1413-8. American Family Physician  
 6. Bousquet J, Flahault A, Vandenplas O, et al. Natural rubber latex allergy among health care workers: a systematic review of the evidence. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 447-54. PubMed  
 7. Sapan N, Nacarkucuk E, Canitez Y, Saglam H. Evaluation of the need for routine preoperative latex allergy tests in children. Pediatr Int 2002; 44: 157-62. PubMed  
 8. Schmid K, Christoph Broding H, Niklas D, Drexler H. Latex sensitization in dental students using powder-free gloves low in latex protein: a cross-sectional study. Contact Dermatitis 2002; 47: 103-8. PubMed  
 9. Suli C, Lorini M, Mistrello G, Tedeschi A. Diagnosis of latex hypersensitivity: comparison of different methods. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2006; 38: 24-30. PubMed  
 10. Hamilton RG. Latex allergy: Management. UpToDate, last updated April 21, 2014. UpToDate  
 11. Smith AM, Amin HS, Biagini RE, et al. Percutaneous reactivity to natural rubber latex proteins persists in health-care workers following avoidance of natural rubber latex. Clin Exp Allergy 2007; 37: 1349-56. PubMed  
 12. Ausili E, Tabacco F, Focarelli B, Nucera E, Patriarca G, Rendeli C. Prevalence of latex allergy in spina bifida: genetic and environmental risk factors. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2007; 11: 149-53. PubMed  
 13. LaMontagne AD, Radi S, Elder DS, Abramson MJ, Sim M. Primary prevention of latex related sensitisation and occupational asthma: a systematic review. Occup Environ Med 2006; 63: 359-64. PubMed  
 14. Nettis E, Colanardi MC, Soccio AL, et al. Double-blind, placebo-controlled study of sublingual immunotherapy in patients with latex-induced urticaria: a 12-month study. Br J Dermatol 2007; 156: 674-81. PubMed  
 15. Nucera E, Schiavino D, Sabato V, et al. Sublingual immunotherapy for latex allergy: tolerability and safety profile of rush build-up phase. Curr Med Res Opin 2008; 24: 1147-54. PubMed  
 16. Bernardini R, Pecora S, Milani M, Burastero SE. Natural rubber latex allergy in children: clinical and immunological effects of 3-years sublingual immunotherapy. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2008; 40: 142-7. PubMed