Hopp til hovedinnhold

Yrkesdykkere

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Utstedelse av helseattest for yrkesdykkere kan kun gjøres av godkjente petroleumsleger med obligatorisk dykkerlegeopplæring (grunnkurs) med bestått eksamen. 
 • For å bli godkjent som dykkerlege må vedkommende foruten å være godkjent petroleumslege også dokumentere kjennskap til de spesielle forhold og krav som gjelder ved arbeid under forhøyet omgivende trykk. Helsedirektoratet gir nærmere bestemmelser om dette kompetansekravet.
 • Helsekravene er hjemlet i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs 
 • Helsesertifiseringen består av egenerklæring, legeundersøkelse og helseattest (skjemaet  er tilgjengelig på internett, på hjemmesidene til Statsforvaltaren i Rogaland).
 • Her  finner du listen over godkjente dykkerleger.
 • Dykking er et yrke med stor risiko for ulykker. 
 • For informasjon om yrkesrisiko, se veiledning om dykker
 • For å styrke sikkerheten for disse arbeidstakerne og bedre arbeidsvilkårene, skal Arbeidsmiljøloven gjelde for yrkesdykkere og loser.
 • Dette innebærer at også dykkere som arbeider fra skip vil være omfattet, og at kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet får en tydelig forankring i arbeidsmiljøloven.
 • Arbeidsgiver kan bare benytte dykker og personell på undervannsfarkost som har gyldig helseattest
 • Hensikten med sertifiseringen er å fastslå følgende:
  • Ingen kjente medisinske tilstander som begrenser evnen til å utføre arbeidet som dykker ( svømme, kommunikasjon, takle ansvaret og mentale evner)
  • Ingen kjente medisinske tilstander som medføre risiko for sikkerhet for dykkeren eller dykkerlaget han/hun deltar i (f. eks. tap av bevissthet, orienteringsevne panikkanfall)
  • Ingen kjente medisinske tilstander som kan bli verre som en effekt av dykking (f. eks. tilstander som disponerer for barotraumer)
  • Ingen medisinske tilstander som disponerer dykkeren for dykker- eller yrkessykdommer
 • Helsetilstander som diskvalifiserer for dykking:
  • Helsesvikt som medfører plutselig tap av bevissthet, oppmerksomhet eller kognitiv yteevne (epilepsi, leilighetsanfall, ADHD, episodiske arytmier, migrene)
  • Helsesvikt som medfører plutselig tap av fysisk yteevne (astma)
  • Sykdommer og skader som omfatter kroppens luftfylte hulrom (ører, bihuler, lunger) og som derfor kan tenkes å påvirke evnen til trykkutligning av disse hulrommene (kronisk sinusitt, kronisk serøs otitt, KOLS)
  • Bruk av medikamenter som nedsetter fysisk eller psykisk yteevne eller som maskerer eller forverrer symptomer på trykkfallssyke (sedativa, sterke analgetika, NSAID)
  • Fedme (>30% kroppsfett)
  • Astma, epilepsi, tidligere spontanpneumothorax og insulinkrevende diabetes er i utgangspunktet absolutte kontraindikasjoner. Se veileder  for detalj
 • Yrkesdykkere skal gjennomføre årlige helsesertifiseringer
 • Kopi av kjennelse sendes Høyskolen i Bergen, Dykkerutdanningen, Sertifikatregister, Boks 7030, 5020 Bergen.
 • For offshoredykkere kan avslag på helseattest innklages til Statsforvaltaren i Rogaland.
 • For innaskjærs dykkere finnes det ingen klageinstans.
 • Lise Sørbø, spesialist i arbeidsmedisin, overlege i Arbeidstilsynet
 • Merete Drevvatne Bugge, avdelingsoverlege, STAMI

Tidligere fagmedarbeidere

 • Marit Skogstad, overlege, dr.med., STAMI
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.