Hopp til hovedinnhold

Meldeplikt ved smittsomme sykdommer

Sist revidert:


 • Smittsomme sykdommer meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS , Folkehelseinstituttet. Kriteriene for hva som er en meldingspliktig sykdom revideres jevnlig.
 • Disse sykdommene meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, Folkehelseinstituttet med full pasientidentitet.
 • Legene benytter et eget skjema som de selv har tilgjengelig eller som de får tilsendt fra det medisinsk-mikrobiologiske laboratoriet sammen med prøvesvaret som indikerer en meldingspliktig sykdom.
 • Meldingen fra legene går i kopi til kommuneoverlegen i pasientens bostedskommune.
 • Pr. 31. januar 2020 inngår 72 sykdommer og tilstander i denne gruppen.
 • I denne gruppen inngår sykdommer hvor det er nødvendig med en oversikt over situasjonen, men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller.
 • Meldingen innholder avidentifiserte opplysninger
 • Den eneste sykdommen som overvåkes i gruppe C er influensalignende sykdom
 • Mer om melding, varsling, meldeskjemaer og lovverk finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside i Smittevernveilederen .
 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Arve Lie, overlege, STAMI