Hopp til hovedinnhold

Henvisning til arbeidsmedisinsk sykehusavdeling

Sist oppdatert: Sist revidert:


  • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget
  • Christin Ørbeck Sørheim, overlege, Arbeids- og miljømedisinsk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Anna Aminoff, overlege, Arbeids- og miljømedisinsk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Randi Olsen, overlege, Arbeids- og miljømedisinsk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Gerd Sissel Andorsen, overlege, Arbeids- og miljømedisinsk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lise Sørbø, Fagsjef HMS, Hjelp 24 HMS
  • Karl Færden, overlege, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Miljø og yrkesmedisin
  • Jan Haanes, avd.overlege, Arbeids- og miljømed. avd., Universitetssykehuset Nord-Norge.