Hopp til hovedinnhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

  • Yrkesbetinget KOLS  (Kunnskapsstatus 2007) Forfattere: Tor B. Aasen (red.), Øystein Bjørtuft, Einar Gløersen, Bjørn Hilt, Sjur Humerfelt, Johny Kongerud, Marit Skogstad, Vidar Søyseth.
  1. Den norske lægeforenings strategigruppe for KOLS. Veileder til diagnose, behandling og forebygging av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Norsk utgave til praktisk bruk for leger og annet helsepersonell. 2002. Den norske lægeforening. Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling.
  2. From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2018. goldcopd.org  
  • Marit Skogstad, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Bente Ulvestad, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Helle Laier Johnsen, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt