Hopp til hovedinnhold

Utredning av skader i nervesystemet forårsaket av eksponering for metallisk kvikksølv i arbeidet

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:

Dokumentet har blitt vurdert og kommentarer integrert fra:

 • Arbeidsmedisinsk avdeling, Telemark sentralsjukehus
 • Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Regionsjukehuset i Tromsø
 • Sekretariatet for bedriftshelsetjenesten Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Seksjon for arbeidsmiljø og yrkesmedisin (AMY), Oslo universitetssykehus Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs sykehus, Trondheim
 • 1. Forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade. Sosial- og helsedepartementet 11.mars 1997 med hjemmel i lov 28.februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 13-4, første ledd.
 • 2. Kark RAP. Clinical and neurochemical aspects of inorganic mercury investigation. I: Vinken PF, Bruyn GU, red. Handbook of clinical neurology. Amsterdam, Elsevier, North Holland, 1994: 367-412.
 • 3. Finkel AJ. Hamilton and Hardy’s Industrial Toxicology. Boston, John Wright PSG Inc., 1983: 100.
 • 4. Wallace DR, Lienemann E, Hood AN. Clinical aspects of mercury neurotoxicity. I: Dobbs MR, red. Clinical neurotoxicology. Philadelphia, Saunders. Elsevier, 2009: 251-258.
 • 5. Chang LW. Mercury neurotoxicity: Effects and mechanisms. I: Chang LW, Dyer RS, red. Clinical neurotoxicology. Philadelphia, Saunders, Elsevier, 2009: 251-258.
 • 6. Schutte NP, Knight AL, Jahn O. Mercury and its compounds. In: Zenz C (red) Occupational Medicine. Mosby, St. Louis, 1994: s 549-554.
 • 7. Sarafian TA. Mercury and mercury compounds. I: Spencer PS, Schaumburg HH, red. Experimental and clinical neurotoxicology. New York/Oxford , Verity MA, Oxford University Press, 2000 : 763-764.
 • 8. Ellingsen DG, Bast-Pettersen R, Efskind J, Thomassen Y. Neuropsychological effects of low mercury vapor exposure in chloralkali workers. Neurotoxicology 2001;22:249-258.
 • 9.Mathiesen T, Ellingsen D, Kjuus H. Neuropsychological effects associated with exposure to mercury vapour among former Chloralkali workers. Scand J Work Envion Health 1999;25:342-350
 • 10.Bast-Pettersen R, Ellingsen DG, Efskind J, Jordskogen R, Thomassen Y. A neurobehavioral study of chloralkali workers after cessation of exposure to mercury vapour. Neurotoxicology 2005; 26:427-437.
 • 11. Frumkin H, Letz R, Williams PL et al. Health effects of long-term mercury exposure among chloralkali plant workers. Am J Ind Med 2001;39:1-18
 • 12.Lenvik. Kvikksølveksponering blant tannhelsepersonell. Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 350 – 6.
 • 13. Baelum J., Pöckel H. Reference document on Exposure to metallic Mercury and the Development of Symptoms with Emphasis on Neurological and neudopsychological Diseases and complaints. Odense: Odense University Hospital 1997.
 • Bente E. Moen, overlege/spesialist i arbeidsmedisin/professor
 • Rune Raudeberg, spesialist i klinisk nevropsykologi
 • Endre Sundal, overlege/spesialist i nevrologi