Hopp til hovedinnhold

Utredning ved spørsmål om skader i nervesystemet forårsaket av eksponering for organiske løsemidler (i arbeid).

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

  • Lauvrak V, Harboe I, Aaserud O, Andorsen GS, Bast-Pettersen R, Olsen R, Skogen U, Sundal E, Troland K, Svendsen MV, Søstrand P, Thorud S, Norderhaug IN. Kliniske studier av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 22 - 2009.
  • Bast-Pettersen, Grahnstedt, Andorsen, Bleie, Slørdahl Conradi, Gulbrandsen, Holthe, Falnes Olsen, Røysted, Sundal, Søstrand, Troland, Ulvestad, Kjuus. Nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler – en litteraturstudie med vekt på sammenheng mellom eksponering og effect. STAMI-Rapport ÅRG. 14 NR:1 (2013) ISSN: 1502-0932.
  • Bast-Pettersen R. Nevropsykologers rolle i arbeidsmedisinske vurderinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008;45:1174-1179.
  • Bast-Pettersen R. The neuropsychological diagnosis of chronic solvent induced encephalopathy (CSE) – A reanalysis of neuropsychological test results in a group of CSE patients diagnosed 20 years ago, based on comparisons with matched controls. Neurotoxicology 2009;30:1195-1201.
  • Evelien van Valen, Christoph van Thriel, Ritva Akila, Linda Nordling Nilson, Rita Bast-Pettersen, Markku Sainio, Frank van Dijk, Gert van der Laan, Maarten Verberk, Ellie Wekking. Chronic solvent-induced encephalopathy: European consensus of neuropsychological characteristics, assessment, and guidelines for diagnostics. NeuroToxicology 2012;33:710–726.
  • Revisjonen er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og STAMI.
  • Arbeidet har vært ledet av Kristel Gilberg og senere Tor Erik Danielsen (Oslo universitetssykehus). Medlemmene av arbeidsgruppen har vært Bjørn Hilt (St. Olav), Geir Klepaker (Sykehuset Telemark), Knut Skyberg (STAMI), Gerd Sissel Andorsen (Universitetssykehuset Nord-Norge), Endre Sunndal (Haukeland) og Kari Troland (Haukeland).