Hopp til hovedinnhold

Symptomer assosiert med miljøfaktorer

Sist revidert:
Sist revidert av:

  • Samlebegrepet symptomer assosiert med miljøfaktorer (SAEF) omfatter tilstander med det til felles at ett eller flere symptomer opptrer i forbindelse med eksponering for en eller flere faktorer i miljøet, se eksempler i "Hensikt og omfang". Det inkluderer ikke tilstander med vitenskapelig sannsynliggjorte biologiske/patologiske årsaksmekanismer som kan forklare sammenhengen mellom egenskaper ved selve eksponeringene og plagene.
  • Ny kunnskap underbygger hvordan symptomer og øvrige oppfattelser blir til i hjernen, bl.a. basert på lagrede tidligere erfaringer. Vi kan oppfatte at det foreligger en sammenheng mellom påvirkninger og symptomer og på samme tid ha både feil og rett. Feil i den forstand at selve eksponeringen, f.eks. EMF (elektromagnetiske felt) ved en mobilmast, ikke har egenskaper som kan gi symptomer. Rett i den forstand at ubevisst læring kan etablere en sammenheng mellom et hint/påminnelse, f.eks. å se en mobilmast, og et bestemt sett symptomer, f.eks. hodepine og svimmelhet. Selve symptomene og assosiasjonene ved SAEF bør dermed ansees som like reelle som alle andre symptomer og oppfattede sammenhenger.
  • Den nye kunnskapen tilsier at leger og annet helsepersonell bør møte de som har SAEF like seriøst som alle andre som søker helsehjelp. I tillegg åpnes nye muligheter for dialog og behandling. Atferdsmessige tilnærminger der siktemålet er "følt på egen kropp" å erstatte ugunstig læring om sammenhenger mellom aktuelle miljøfaktor og symptomer med læring som er mindre plagsom synes å være mest effektivt. Imidlertid kan det være utfordrende å oppnå tilstrekkelig motivasjon for slike tilnærminger. En annen utfordringer er at det foreligger lite erfaring fra spesifikk behandling av SAEF.
  1. Haanes JV, et al. "Symptoms associated with environmental factors" (SAEF) – Towards a paradigm shift regarding "idiopathic environmental intolerance" and related phenomena. J Psychosom Res 2020; 131: 109955. doi.org  
  2. Van den Bergh O, et al. Symptoms and the body: taking the inferential leap. Neurosci Biobehav Rev 2017; 74: 185-203. doi.org  
  3. Janssens T, et al. Inaccurate perception of asthma symptoms: a cognitive–affective framework and implications for asthma treatment. Clin Psychol Rev 2009; 29: 317-27. doi.org  
  4. Van den Bergh O, et al. Idiopathic environmental intolerance: A comprehensive model. Clin Psychol Sci 2017; 5: 551-67. doi.org  
  5. Van den Bergh O, et al. Idiopathic environmental intolerance: A treatment model. Cogn Behav Pract 2020. doi.org  
  • Jan Vilis Haanes, avdelingsoverlege/-leder, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.
  • Takk for mange gode innspill fra fagmiljøer i Norge og Sverige.