Hopp til hovedinnhold

Symptomer assosiert med miljøfaktorer - informasjonsskriv

Sist revidert:


Sammendrag

  • Symptomer assosiert med miljøfaktorer (SAEF) beskriver det å oppfatte at symptomer skyldes påvirkninger i miljøet. Begrepet brukes bare når vitenskapelige studier ikke gir grunn til å anta at symptomene er forårsaket av egenskaper ved påvirkningene.
  • Ny kunnskap viser hvordan oppfattelsen av alle symptomer blir til i hjernen. Dette inkluderer hvilke sammenhenger vi oppfatter at symptomene opptrer i. Ved SAEF kan våre oppfattelser av sammenhenger på samme tid være både feil og rett. Feil i den forstand at påvirkningen, f.eks. lukt fra et vaskemiddel eller det som ofte omtales som stråling fra en mobilmast, i seg selv ikke har egenskaper som gir oss symptomer. Rett i den forstand at vi kan ha lært oss en sammenheng mellom et hint/påminnelse, f.eks. å kjenne en lukt eller se en mobilmast, og det å få symptomer, f.eks. hodepine og svimmelhet.
  • Slik læring er i stor grad ubevisst, altså utenfor vår kontroll. Dette er noe annet enn f.eks. med overlegg å fantasere eller manipulere. Ved SAEF er symptomene og deres oppfattede sammenhenger like virkelig til stede som ved alle andre symptomer, uansett årsak.
  • Den nye kunnskapen kolliderer med tanken om at oppfattede sammenhenger mellom påvirkninger og plager betyr at det også må være en årsakssammenheng. Den blir også en kollisjon med ideen om at påvirkninger som oppfattes som skadelige skal unngås.
  • Dermed kan det være krevende at behandling ved SAEF kan gå ut på å utsette seg for de påvirkningene som oppfattes å gi plager. Likevel er det slik læring kan brukes "motsatte vei": Mens tidligere læring har forsterket sammenhengen mellom miljøfaktorer og plager, kan ny læring svekke denne. Slik behandling forutsetter selvsagt at en selv er motivert for den, samt eventuelt hjelp fra helsevesenet.

Innledning

Begreper

Forekomst

Hvordan symptomene blir til

Utredning og vurdering

Behandling og oppfølging

Behandlingsnivå

Legens ståsted er viktig

Behandling

Hva kan oppnås?

Kilder

Forfatter

Jan Vilis Haanes (født 1960), lege og spesialist i arbeidsmedisin.

  • Stilling: avdelingsoverlege/-leder, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.
  • Har arbeidet med tematikken siden tidlig 1990-tall, med pasienter (tidligere), litteratur, undervisning, innspill til myndigheter mv. og konseptforståelser.
  • Sammen med flere ledende europeiske forskere publisert artikkel med ny konseptforståelse av tematikken i 2020.
  • Takk for mange gode innspill fra fagmiljøer i Norge og Sverige.

Ytterligere informasjon

Arbeidsmedisinsk veiledning om tematikken (NEL – Norsk elektronisk legehåndbok)
• Primært skrevet for leger og annet helsepersonell
• Inkluderer litteraturreferanser
• Fritt tilgjengelig på: amv.legehandboka.no