Hopp til hovedinnhold

Ozon

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


 • CAS nr: 10028-15-6
 • Ozon er er svak blålig gass med karakteristisk sterk lukt
 • Den er moderat løselig i vann og har kjemisk formel O3
 • Den har en egenvekt som i forhold til luft har faktor 1.6
 • Ozonlaget er et naturlig lag med ozongass som finnes i stratosfæren. Ozonlaget beskytter jorda mot ultrafiolett stråling. Det er målt økte konsentrasjoner av ozon i fly som flyr høyt
 • Ozon oppstår ved utladning av høye elektriske spenninger og i forbindelse med UV-stråling av oksygen og kan forekomme i høye konsentrasjoner i forbindelse med
  • sveising (TIG og ALI)
  • bruk av gamle kopimaskiner og laserskrivere i dårlig ventilerte kontorer
  • ved kombinasjon forurenset luft og sollys og er således en viktig bestanddel av smog
 • Ozon brukes bl.a. industrielt til å nedbryte andre forbindelser og anvendes på denne måten til
  • vannrensing, både for å nedbryte organisk materiale (som humus eller til å fjerne lukt), desinfeksjon
  • bleking av syntetiske og naturlige fibre, oljer og papir
 • Utsatte næringer/yrker vil kunne være sveisere, veiarbeidere, flypersonell, ansatte i industrien som bruker ozon til bleking, desinfeksjon eller rensing
 • Ozonkonsentrasjonen i inneluften er oftest klart lavere enn i uteluften.
 • Kilder i innemiljøet som gir ozonutslipp som er av betydning er laserskrivere og noen typer kopimaskiner
 • Utvikling av lungeødem som følge av ozoneksponering er beskrevet
 • Yrkesbetinget astma er også beskrevet
 • Vanligere er mildere plager som sårhet i øyne og luftveier eventuelt følelse av tungpusthet
  • Moderate konsentrasjoner av ozon gir målbart fall i FEV1 og FVC 1og økt dødelighet pga luftveislidelser 2.
  • Hos friske mennesker kommer plagene ved en konsentrasjon på ca. 0,5 ppm, og hos syke allerede ved ca 0,2 ppm (ozonalarm blir vanligvis igangsatt ved denne konsentrasjonen)
 • Ozon virker irriterende på slimhinne og det er en kraftig oksydant. Dette skaper en inflammasjon i slimhinnene
 • Nedbrytning av ozonlaget fører til økt UV-innstråling, som kan være kreftframkallende
 • Man antar at inhalasjon av 50 ppm ozon over 30 minutter er en potensiell dødelig eksponering
 • Lukt av ozon er grunnlag for å gå videre
 • Måling i lokaler og i nærheten av spesielle prosesser utføres med bærbart utstyr
 • Det er viktig at målingene følger anbefalt prosedyre og at de blir relevante i forhold til problemstillingen
 • Adminstrativ norm er 0.1 ppm (0.2 mg/m3)
 • Luktgrensen ligger på 0.01 ppm
 • Luftkvalitetskriterier er 100 µg/m3 (1-times middelverdi) 80 µg/m3 (8-timers middelverdi)
 • Folkehelseinstituttet anbefaler ikke etablert noen normverdi for ozon i inneluft
 • Avgjørende ved kartleggingen er å finne årsaken til den økte konsentrasjoner av ozon
 • Det tilrådes at maskiner som kan generere ozon (eks. laserprintere, enkelte kopimaskiner) og som er mye brukt, plasseres i egne rom med egen ventilasjon.
 • Lokale avsug ved for eksempel sveising vil jo også være aktuelt av andre årsaker
 • Anbefalt verneutsyr vil kunne være åndedrettsver, øye- og ansiktsvern og hansker
 1. Fabbri L. et al. Pulmonary changes due to low level occupational exposure to ozone. Med Lav 1979; 70 (4): 307-312.
 2. Jerrett M, Burnett RT, Pope CA, III, Ito K, Thurston G, Krewski D, et al.. Long-Term Ozone Exposure and Mortality. N Engl J Med 2009; 360: 1085-95.
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege