Hopp til hovedinnhold

Smittefare blant andre yrker

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


 • I all hovedsak tenker en seg følgende hovedgrupper
  • Yrker som medfører uvanlig kontakt eller ukontrollerbare situasjoner hvor man kan bli eksponert for blodsmitte (politi, fengselsvesenet, enkelte institusjoner)
  • Yrker som jobber tett med småbarn
  • Yrkesgrupper som har hyppig kontakt med mennesker som kommer fra områder med et annet sykdomspanorama
 • Politi m.m.
 • Arbeid med barn
  • Dråpesmitte og kontaktsmitte og hvor både grad av kontakt og frekvens av sykdommer er høyere enn i andre arbeidsmiljø
   • Rødehunder (Rubella), cytomegalovirus og den 5. barnesykdom (erythema infectiosum, parvovirus B 19) kan utgjøre en spesiell risiko på grunn komplikasjonsfaren ved smitte under graviditet og utenlandske studier viser økt smittefare for barnehagepersonell  1,  2
   • Hepatitt A forekommer ca 4 ganger så hyppig blant barnehagepersonell sammenlignet med bakgrunnsbefolkningen (korrigert for alder og sosioøkonomiske forhold) 3. Denne studien er gjort i et land med høy forkomst av hepatitt A og tallene er vel ikke representative for Norge, men illusterer økt smittefare forbundet med yrket
 • Yrker med hyppig men vanlig kontakt med mennesker fra andre verdensdeler bør i all hovedsak ikke ha smittefrykt
  • Tuberkulose utgjør på verdensbasis den vanligste dødsårsak forårsaket av smittsom sykdom (1.7 mill dødsfall årlig). Av de 250 nye tilfeller med tuberkulose som oppdages årlig i Norge, er ca 70% innvandrere som sannynligvis er smittet i sitt hjemland før ankomst Norge. Resten av av tilfellene er hovedsaklig eldre som ble smittet i ungdommen og som får en reaktivering
   • Alle innvandrere skal undersøkes med hensyn på tuberkulose innen 14 dager etter ankomst (lungerøntgen for alle over 15 år og BCG for alle tuberkulin negative)
   • Barn av innvandrere som kommer fra høyendemiske områder blir anbefalt vaksinert ved fødselen
   • Smittefare opphører raskt under behandling
   • Førstgangssmittetede (primær lungetuberkulose) er ikke, eller i svært liten grad, smittsom under forløpet, og heller ikke senere
   • Undersøkelser i Norge viser at det er svært få som faktisk blir smittet i Norge, og av disse få utgjør husstandsmedlemmer hoveddelen
   • Vaksinasjonsgraden i Norge er høy
  • Det anses ikke smittefare for sykdommer som smitter ved blodsmitte (for eksempel HIV, hepatitt B og C) ved vanlig sosial omgang
 • Kunnskap om smittemåter og smittestoffer blant de ansatte står helt sentralt i forhold til forebygging av smitte i jobben
 • Vaksinasjon av ansatte kan være aktuelt med hjemmel i Forskrift om vern mot biologiske faktorer 
 • En risikovurdering skal ligge til grunn for om man vil anbefale vaksinasjon
 • Politifolk tilbys hepatitt B vaksine og i økende grad også hepatitt A
  • Det bør utøves systematisk vaksinering og oppfølging av immunstatus hos operativt personell i politiet
 • Alle fertile kvinner som jobber med barn bør enten ha gjennomgått rødehunder eller være vaksinert
 • På lik linje med helsearbeidere skal nyansatte i barnehage kontrolleres med hensyn på tuberkolose
 • I mange land er det innført systemer som skal sikre at barnehagepersonell skal være vaksinert mot de vanlige barnesykdommer
 • Alle vaksinasjon skal meldes inn til det sentrale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK. For mer informasjon - se linken. 
 1. Pass R. F. et al . Increased rate of cytomegalovirus infection among day care center workers. Pediatr Infect Dis J 1990; 9 (7): 465-470.
 2. Carter M. L. et al. Occupational risk factors for infection with parvovirus B19 among pregnant women. J Infect Dis 1991; 163 (2): 282-282.
 3. Lerman Y. Chodik G. Aloni H. Ribak J. Ashkenazi S. Occupations at increased risk of hepatitis A: a 2-year nationwide historical prospective study. Am J Epidemiol 1999; 150 (3): 312-320.
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.