Hopp til hovedinnhold

Vått arbeid

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


 • Med vått arbeid menes arbeid som gjør at hendene store deler av arbeidsdagen er våte eller fuktige enten direkte på grunn av kontakt med vann, på grunn av tette hansker eller ved behov for hyppig håndvask
 • Her omtales hovedsak vannets effekt og ikke eventuelle kjemikaler som også er med i prosessen (for eksempel såpe og løsemidler) eller fysiske faktorer (slitasje, varme og kulde)
 • Frisører, renholdere, helsearbeidere, barnehageansatte, personer som arbeider på kjøkken/kantiner, slakteriarbeidere og andre innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien er alle utsatt. Likeså mekanikere, bygningsarbeidere og personer som arbeider innen landbruk
 • I danske undersøkelser er kvinner (24%) mer utsatt for vått arbeid enn menn (17%)
 • Kontakteksem
  • Irritativt eksem
  • Allergisk eksem (på grunn av tilleggsfaktorer)
  • Urtikaria (på grunn av tilleggsfaktorer)

Renholdere er den yrkesgruppe i Danmark som er mest studert i forhold til arbeidsbetingete hudlidelser. I en slik studie viste man at ca 15% av renholderne hadde aktiv arbeidsbetinget hudlidelse ved undersøkelsestidspunktet, 39% har hatt i løpet av karrieren og sammenlignet med et "tørt yrke" var risikoen dobbelt så stor.

 • Det konkluderes med at vann i seg selv kan være en irritant og at vannet modifiserer hudens fysiologiske funksjoner og kan føre til hudlidelser
  • Okklusjonen av huden på grunn av vann kan være sentralt i dette
 • Andre mekanismer som er til stede samtidig er også av stor viktighet
  • Avfetting, irritativ effekt og barrierebrudd (løsemidler, såper)
  • Allergisk reaksjon ( for eksempel mot lateks, krom, formaldehyd, epoksy, nikkel, isocyanater, hårfargemidler)
  • Mekanisk påvirkning, friksjon
  • Temperaturen på vannet alene ser ikke ut til å ha vesentlig betydning, men ved tillegg av kjemikalier øker risikoen ved økende temperatur innenfor intervallet 20-40 grader
  • Atopisk disposisjon
 • Identifisere ansatte og arbeidsprosesser hvor vått arbeid er aktuelt
 • Systematisk beskrive tilleggsfaktorene som eventuelt øker risikoen for hudlidelser
 • Risikofylt vått arbeid regnes som
  • Arbeid med hendene i fuktig miljø mer enn 1/4 av arbeidsdagen (2 timer) eller
  • tilsvarende tidrom med vanntette beskyttelseshansker eller
  • krav om hyppig eller intensiv håndvask
 • Ved samtidig eksponering for tilleggsfaktorer må dette vurderes separat
 • Råd til arbeidstakeren
  • Unngå eller reduser våte og skitne manuelle oppgaver
  • Bruk beskyttelseshansker til slike oppgaver
  • Hanskene skal være hele, rene og tørre innvendig og brukes på ren, tørr og velstelt hud
  • Bruk en stoffhanske, f.eks. en bomullshanske, inni beskyttelseshansken
  • Bruk et hudpleiemiddel etter behov i løpet av arbeidsdagen og alltid før du går hjem (doseringsapparat til hudpleiemiddelet gjør det enklere å bruke)
  • Bruk et hudpleiemiddel før vått og skittent arbeid hvis du ikke bruker hansker
  • Hudpleiemiddelet skal inneholde mye hvit vaselin (petrolatum) og lite vann
  • Ikke bruk ringer, smykker eller armbåndsur under arbeidet
  • Vask hendene i kjølig vann, skyll såpen grundig av og tørk hendene godt i mykt materiale
  • Hvis hendene ikke er synlig skitne, kan håndvask erstattes med alkoholbasert hånddesinfeksjon
  • Beskyttelseshansker, håndsåper, hudpleiemidler og hånddesinfeksjonsmidler skal være uten, eller med minst mulig innhold av kjente irriterende eller allergifremkallende stoffer
 • Det kan være indisert å igangsette helseovervåkning med tanke på hudlidelser på arbeidsplasser med mye vått arbeid