Hopp til hovedinnhold

Vold og trusler på arbeidsplassen

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

 • Heir, T., Hussain, A., Weisæth, L. Managing the After-effects of Disaster Trauma – The Essentials of early Intervention. European Psychiatric Review 2008;1(1):66-69
 • Kornør H, Winje D, Ekeberg Ø, Johansen K, Weisæth L, Ormstad SS et al. Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker. Kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten. Rapport nr 14. 2007. Oslo.
 • Rose S, Bisson J, Churchill R, Wessely S. Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev 2002;(2):CD000560.
 • Vold og trusler på arbeidsplassen.  Forebygging, håndtering og oppfølging. Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 957.
 • Svalund, J. (2009). Vold og trusler om vold i offentlig sektor. Fafo-rapport 2009:30
 • Weisæth, L. & Mehlum, L. (1994). Mennesker, traumer og kriser. Universitetsforlaget
 • Zohar, R., Sonnino, R., Juven-Wetzler, A., Cohen, H., Can posttraumatic stress disorder be prevented? CNS Spectr 2009;14(1, Suppl 1):44-51.
 • Monica Skorstad, psykolog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Marit Skogstad, spes. i arbeidsmedisin, overlege, dr. med. STAMI
 • Arve Lie, spes. i arbeidsmedisin, overlege, STAMI
 • Trond Heir, spes. i psykiatri, overlege, dr. med., Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Lars Weisæth, professor, dr. med., Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress