Hopp til hovedinnhold

Bilmekaniker

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Biloppretter: Utfører arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Kalles også bilskadereparatør.
 • Billakkerer: Reparerer eller endrer lakk på kjøretøy
 • Bilmekaniker: Søker, finner og utbedrer feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer
 • Stress, høyt arbeidspress
 • Skader
 • Uønskede hendelser

Avhengig av risikovurdering etter eksponeringskartlegging kan følgende være aktuelle:

 • Stoffkartotek med datablad over alle kjemiske midler brukt i bedriften skal finnes og brukes
 • Lakkprodukter, sparkel, rengjøringsmidler, bruk av glassfiber bør få spesiell oppmerksomhet
 • Måling av eksponering av løsemidler bør vurderes
 • Måling av støv og partikkelholdighet i inneklima bør vurderes
 • Støymåling bør utføres
 • Bruk og valg av verneutstyr bør kontrolleres og sammenholdes med resultat av kartlegging
 • Pusteluftkvalitet i lakkboks må kontrolleres