Hopp til hovedinnhold

Elektriker

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Dødeligheten for ansatte i elektroarbeid (spes. elektrikere, telereperatører, telemontører, linjemontører) ligger stort sett på gjennomsnittet av alle yrkesaktive. Litt høyere dødelighet av hjerte-/karsykdommer, gjennomsnittlig av ulykker og lavere risiko for kreft og selvmord som dødsårsak.
 • Elektromagnetisk stråling og mulige skadelige effekter er omdiskutert. Resultatene spriker mellom ulike studier, muligens på grunn av at følgetilstandene i seg selv er sjeldne, eksponeringsgrad er vanskelig å kartlegge eller at kausal sammenheng ikke kan påvises.
 • Muskel- og skjelettplager
  • Elektrikere jobber ca 8% av arbeidstiden med albuene over skulderhøyde, hvilket er vesentlig mer enn gjennomsnittlig blant yrkesaktive.
  • Skuldertendinitt , skulderbursitt, akutt og kronisk, forekommer hyppigere hos elektrikere, og en tror at arbeid over hodehøyde er en del av forklaringen 
  • Spørreundersøkelse blant over 300 elektrikere i USA 1 viser at:
   • "low back pain" har vært årsak til legebesøk i løpet av det siste året blant 35% av de spurte
   • nakkesmerter forekom hos 25%
   • smerter i albuene forekom hos 15%
 • Støyskade (se utredning av arbeidsbetinget støyskade )
 • Hånd/arm vibrasjons syndrom (se utredning av Vibrasjonsskade, arbeidsbetinget)
 • Strømulykker relateres til en rekke medisinske tilstander (se utredning av strømulykker)
 • Anbefalingene for når man bør oppsøke medisinsk hjelp etter en strømulykke er tilgjengelig på en app som kan lastes ned via https://stami.no/stromskader/ . Appteksten er oversatt også til polsk og engelsk. Appen inneholder nyttig informasjon for helsepersonell om helseoppfølgning etter slike ulykker, og for arbeidsgiver om varsling og oppfølging etter ulykker. Den lenker også til de Arbeidsmedisinske veiledningene om strømulykker.
 1. Hunting KL, Welch LS, et al. Musculoskeletal symptoms among electricians. Am J Ind Med 1994; 25: 149-63. PubMed  
 2. Borgan Jens-Kristian. Yrke og dødelighet 1960-2000. Statistisk sentralbyrå - Statistics Norway. Oslo-Kongsvinger 10.03.2009 www.ssb.no  
 3. Goffeng LO, Veiersted KB. Förebyggande arbete - erfarenheter från Norge (Kap. 11). I: Gunnarson L-G, Thomée S, Jakobsson K (red). Elolyckor i arbetet. Arbete och Hälsa 2017; 51(2): 79-93. gupea.ub.gu.se  
 4. Goffeng LO, Veiersted KB, et al. Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2457-8. tidsskriftet.no  
 5. Goffeng LO, Veiersted KB, et al. Forebygging av strømulykker i arbeidslivet - Tiltak for bransje og helsepersonell fra elektrisitetens barndom til dagens strømskade-app. Ramazzini 2016; 23(4): 21-25. legeforeningen.no  
 6. Hanvold TN, Wærsted M, et al. Work with prolonged arm elevation as a risk factor for shoulder pain: A longitudinal study among young adults. Applied Ergonomics 2015; 47: 43-51. www.sciencedirect.com  
 7. Hanvold TN, Wærsted M, et al. The effect of work-related sustained trapezius muscle activity on the development of neck and shoulder pain among young adults. Scand J Work Environ Health 2013; 39: 390-400. www.sjweh.fi  
 8. Moriguchi CS, Carnaz L, et al. Occupational posture exposure among construction electricians. Applied Ergonomics 2013; 44: 86-92. www.sciencedirect.com  
 9. Veiersted KB, Goffeng LO, et al. Akutte og kroniske skader etter strømulykker. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2453-6. tidsskriftet.no  
 • Bo Veiersted, overlege, dr.med.
 • Lars Ole Goffeng, psykolog, ph.d.

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege