Hopp til hovedinnhold

Helsearbeider

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Hensikt med veiledningen er å gi en oversikt over arbeidsmiljøforhold for helsearbeidere som bør tas i betraktning ved en risikovurdering av arbeidsmiljøet

 • Helsearbeider: Alle profesjoner ved sykehus og andre helseinstitusjoner; samt leger, sykepleiere og hjelpepleiere i primærhelsetjenesten.
 • dårlig inneklima
 • vanskelige lysforhold
 • mangler fleksibel arbeidstid
 • høyt arbeidstempo
 • lite styring over pausetid
 • jobbusikkerhet
 • rengjørings-/løsemidler
 • dårlig inneklima
 • omorganiseringer
 • arbeid utenom dagtid
 • høyt arbeidstempo
 • lite styring over pausetid
 • lite tilbakemelding
 • rengjørings-/løsemidler
 • løft i ubekvem stilling
 • mangler fleksibel arbeidstid
 • lite tilbakemelding
 • lav sosial støtte
 • vold og trusler
 • arbeid i andres hjem
 • Formalin
 • Løsemidler
 • Narkosegasser
 • Medikamenter (spesielt cytostatika, antivirale midler og antibiotika)
 • Biologiske faktorer (bakterier / virus)

Arbeid i helse- og sosialsektoren dekker et bredt spekter av arbeidsoppgaver; fra tungt fysisk arbeid, via kjemikalie- og smitteeksponering til kontorarbeid. De fleste arbeidsrelaterte sykdommer er således aktuelle. Nedenunder følger en oversikt over de vanligste arbeidsrelaterte sykdommene hos helsearbeidere:

På sykehus settes det krav om at alle nyansatte og ansatte som kommer tilbake fra permisjon, skal vurderes for smitterisiko for MRSA og tuberkulose (tbc).

 • Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse gjelder (iflg FHI ):
  • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Alle flyktninger og asylsøkere. Asylsøkere skal undersøkes innen 2 uker etter ankomst. Øvrige innvandrere skal undersøkes så snart som mulig, helst innen 4 uker etter ankomst.
  • Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det er arbeidsgivers plikt å tilse at undersøkelsen er utført før tiltredelse. Dette gjelder også studenter, hospitanter og au pairer.
  • Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte. Dette punktet åpner for pliktig undersøkelse ved berettiget mistanke i andre tilfeller enn de som er nevnt over.
 • Hvis den ansatte er i risikogruppe for tbc:
  • Lungerøntgen før tiltredelse.
  • Hvis negativ røntgen kan vedkommende begynne i arbeid, men det skal også tas
  • IGRA–test (interferon gamma release assay) 8-10 uker etter tiltredelse. IGRA-testen viser om man har vært tuberkulosesmittet, og blir positiv etter 8-10 uker. Ved at blodprøve til IGRA tas 8-10 uker etter tiltredelse, kan man fange opp evt. nysmitte også kort tid før tiltredelse, smitte som framover i tid kunne ha utviklet seg til smittsom lungetuberkulose.
 • MRSA-testing ved mistanke om mulig smitte

Helseundersøkelse forøvrig baseres på risikovurdering av arbeidsplassen, og kan være aktuelt relatert til arbeid med:

 • Trond Erik Bakkerud, bedriftsoverlege, Oslo Universitetssykehus
 • Merete Drevvatne Bugge, overlege, STAMI

Tidligere fagmedarbeidere

 • Nina Skylv, HMS-leder og spes. i arbeidsmedisin
 • Arve Lie, overlege, STAMI