Hopp til hovedinnhold

Maler og gulvlegger

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Veiledningen omhandler arbeidsmiljøutfordringer blant malere og gulvleggere. Den kan være et hjelpemiddel ved risikovurdering av arbeidsplassen

 • sliping, pussing
 • sandblåsing (ved industrimaling)
 • sparkling
 • rengjøring og avfetting
 • påføring av maling eller lakk med pensel/rulle eller ved sprøyting
 • løfting og forflytning av tunge materialer
 • liming, gulvlegging
 • Organiske løsemidler
  • Ulike kjemikalier som i all hovedsak kjennetegnes av at de er flyktige i romtemperatur og er lipofile
  • Løsemidler inngår som komponenter i maling, lakk, lim, tynnere og rensemidler
  • Se egen veiledning om organiske løsemidler
 • Isocyanater
  • Isocyanater er en komponent i polyuretanprodukter, som f.eks. maling og lakk
  • Isocyanateksponering kan forekomme ved
   • påføring av polyuretanholdig maling eller lakk, spesielt ved sprøytepåføring
   • kontakt med polyuretanprodukter som ikke er ferdig herdet
   • oppvarming (saging, sliping, lodding, sveising, brann) av isocyanatholdig lakk, lim, maling eller skumplast
 • Bly
  • Bruken av bly er nå svært begrenset, men spesielt i forbindelse med renovering av gamle bygninger kan det være fare for eksponering for bly fra gammel maling
  • Spesialmaling for stålkonstruksjoner (skips- og offshoreindustri) kan også ha inneholdt bly
  • Se også vedlegg til Helseovervåkning av blyeksponerte
 • Krom
  • Seksverdige kromforbindelser brukes som pigmenter i maling 
  • Ulike typer særlig korrosjonshemmende spraymaling inneholder krom og da gjerne i kombinasjon med sink
 • Epoksy
  • Kunstige harpikser som er herdbare
  • Brukes til fremstilling av epoksylakk, epoksylim og epoksyplast
 • Sink
  • Korrosjonsbekyttende, brukes i endel malinger
 • Kobber
  • Brukt i grohemmende maling, bunnstoff på båt
 • Potensielle helseskadelige komponenter i vannbasert maling og beis
  • Bisfenol A forbindelser (bindemiddel)
  • Ftalater (mykgjører)
  • Nonylfenoler og nonylfenoletoksilater (stabilisator i bindemiddel)
  • Oktylfenoler og oktylfenoletoksilater (stabilisator i bindemiddel)
  • Tributylltinnforbindelser (biocid)
 • Støv - organisk og uorganisk
 • Akkordjobbing (prispress) og stress kan virke inn på eksponering
 • Eksponering fra andre arbeidstakere på samme byggeplass (bystandereksponering)
 • Fallulykker
 • Håndeksem
  • Allergisk (f.eks. isocyanater, epoksy)
  • Irritativt (løsemidler, vann)
  • Seksverdig krom er sterkt sensibiliserende, og kan gi allergi etter hud- eller luftveiseksponering. Treverdig (trivalent) krom kan gi allergiske reaksjoner hos personer som allerede er sensibilisert for seksverdig krom
 • Astma
  • Allergisk (isocyanater, epoksy, krom)
  • Caserapporter antyder at noen komponenter i vannbasert maling ser ut til å kunne gi astma eller kontakteksem basert på en allergisk mekanisme
 • Pneumonitt
  • Kjemisk lungebetennelse på grunn av inhalasjon av irriterende gass, petroleumsprodukt eller andre kjemikalier
 • Kreft
  • Seksverdig (hexavalent) krom er klassifisert som kreftfremkallende av IARC, og kan forårsake lungekreft og kreft i nese og bihuler. 
  • Det er påvist overhyppighet av lungekreft hos malere, SIR 1,32 (1,22-1,43) hos menn og 2,96 (1,35-5,61) for kvinner 1.
 • Støyskade
  • Bruk av slipeverktøy
  • Sprøytelakkering
 • Vibrasjonsskade
  • Bruk av slipeverktøy
 • Skader i nervesystemet forårsaket av eksponering for organiske løsemidler
  • Før 2008 ble det til Arbeidstilsynet meldt ca 30 nye tilfeller av løsemiddelindusert encephalopati i Norge i året
  • De siste årene har dette tallet blitt redusert til under 5 tilfeller i året

En risikovurdering av arbeidsplassen vil gi grunnlag for å vurdere om ansatte skal gis tilbud om helseovervåkning: 

Arbeidsgiver har ansvar  for at arbeidstakerne beskyttes mot helsefarlig eksponering, blant annet gjennom

 • Kartlegging over hvilke kjemikalier som benyttes, opprettelse av stoffkartotek med HMS-sikkerhetsdatablad
 • Måling av eksponering for helsefarlige kjemikalier i arbeidsmiljøet
 • Iverksette tiltak for å redusere eksponeringen for helsefarlige kjemikalier
 • Opplæring av ansatte i bruk av stoffkartotek, informasjon om måleresultater
 • Opplæring i bruk av verneutstyr, sikring mot fall etc.
 • Opplæring i arbeidsteknikker
 1. NOA: Yrke og kreft i Norge.
 • Merete Drevvatne Bugge, avd. overlege, STAMI
 • etter innspill fra deltakerne på Januarkurset 2022

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege