Hopp til hovedinnhold

Murer

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Veiledningen omhandler arbeidsmiljøutfordringer blant murere. Den kan være et hjelpemiddel ved risikovurdering av arbeidsplassen.

 • murere
 • flisleggere
 • Mineralstøv
  • saging av blokker
  • blanding av mørtel og sement
  • høyest eksponering ved arbeid innendørs
 • Asbest, kvarts mv.
 • Sement er basert på finpartikulært klinker som ved utblanding med vann gir en væskeslurry som herder til betong. Denne slurryen er sterkt alkalisk (fordi det dannes CaOH) og kan gi irritasjon, eksem og dype brannskader ved kontakt med hud, slimhinner og øyne.
 • Løsemidler
 • Fungicider (tilleggsstoff i blant annet fugematerialer som silikon)
 • Ulykker i forbindelse med byggeplasser 1
 • Psykososiale forhold  1(tidspress, akkord, lav kontroll osv.)
 • Lunger
  • Det er rapportert om overhyppighet av mesoteliom (SIR 2,15) og lungekreft (SIR 1,28) hos murere. Asbest og kvarts er mulige årsaker 2.
  • Det er en økt risiko for lungekreft blant murere, og risikoen øker med varighet av ansettelse 3
  • Hoste, oppspytt, copd  4 5
  • Silikose 
 • Hud
  • Kronisk irritativt eksem har ofte både kjemiske og fysiske årsaker (friksjon og fuktighet, sement er sterkt alkalisk)
  • Allergisk kontakteksem kan ta flere år å utvikle som ved allergi mot kromater eller relativt raskt (måneder) som ved for eksempel fungicider og herdekomponenter
 • Muskel og skjelett

En risikovurdering av arbeidsplassen vil gi grunnlag for å vurdere om ansatte skal gis tilbud om helseovervåkning:

 • Ergonomiske tiltak, løfteredskaper mv. 1
 • Datablad bør være systematisert og tilgjengelig for alle produkter som brukes
 • Tilgjengelighet og bruk av egnet arbeidstøy, verneutsyr (støvmasker, hansker, hjelm, vernesko, briller, kneputer, hørselsvern) i forhold til arbeidsoperasjon
 • Egnede tiltak mot støy og vibrasjon 1
 1. Van der Molen HF, Veenstra SJ, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. World at work: Bricklayers and bricklayers' assistants. Occup Environ Med 2004; 61(1): 89-93. oem.bmj.com  
 2. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Yrke og kreft i Norge. Oslo: STAMI; 2010. Report No.: 3. noa.stami.no  
 3. Consonni D, de Matteis S, Pesatori AC, et al. Lung cancer risk among bricklayers in a pooled analysis of case-control studies. Int J Cancer 2015; 136: 360-71. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Minov J, Karadzinska-Bislimovska J, Vasilevska K, et al. Chronic obstructive pulmonary disease in never-smoking bricklayers. OAMJMS 2013; 1: 59-65. oamjms.eu  
 5. Dement JM, Cloeren M, Ringen K, et al. COPD risk among older construction workers - Updated analyses 2020. Am J Ind Med 2021; 64: 462-75. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Merete Drevvatne Bugge, avd.overlege, STAMI
 • etter innspill fra deltakere på Januarkurset 2022

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege STAMI