Hopp til hovedinnhold

Selger

Sist revidert:


Veiledningen omhandler arbeidsmiljøutfordringer blant selgere. Den kan være et hjelpemiddel ved risikovurdering av arbeidsplassen.

Selgeryrket kan klassifiseres i to hovedkategorier:

 • Oppsøkende virksomhet
 • Telefonsalg

Selv om disse to gruppene har noe forskjellige arbeidsmiljøutfordringer, søker veiledningen å dekke begge grupper

 • Mangel på fysisk aktivitet
 • Ensidig sittestilling (bilkjøring og telefonsalg)
 • Ensidig gjentagende arbeid (telefonsalg)
 • Støy i kontorlandskap (telefonsalg)

Oppsøkende virksomhet:

 • Overtid
 • Ubekvem arbeidstid
 • Mye borte fra hjemmet
 • Isolasjon i forhold til resten av organisasjonen

Begge grupper:

 • Prestasjonskrav, salgspress
 • Avvisning fra kunder
 • Omstilling til annen døgnrytme / jetlag ved samarbeid med kunder på andre kontinenter
 • Livsstilfaktorer
  • Uregelmessig kosthold
  • Mye ferdigmat
  • Manglende mulighet til regelmessig fysisk aktivitet (organisert idrett)
  • Stor eksponering for miljøer hvor alkohol brukes mye
 • Ulykker
  • Trafikkulykker
 • I LKU-A 2019 oppgir 11% av selgere at de har brukt medisiner mot høyt blodtrykk siste måned. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet (8,8%) 1.
 • Lave ryggsmerter er kjent økt hos yrkesaktive som tilbringer mye tid i bil.
 • På yrke- og dødelighetsstatistikken ligger selgere på nivå med andre yrkesgrupper med grunn-/videregående skole.
 • Total dødelighet blant menn har imidlertid vist en lett økende tendens (SMR 0,98 i perioden 2006-2010; SMR 1,11 i perioden 2016-2020). Årsaken til dette er ikke kjent 2.
 • Hos kvinner går tendensen i motsatt retning (SMR 1,41 i perioden 2006-2010; SMR 1,02 i perioden 2016-2020) 2.
 • Det er ingen forskriftsfestede krav om helseovervåkning av selgere.
 • Informasjon om livsstilfaktorer (røyking, kosthold og fysisk aktivitet) og disses effekt på helse
 • Informasjon om behov for variasjon i arbeidsstillinger, tilrettelegge for mikropauser
 • Fellesskapsbevarende tiltak som medarbeidersamtaler, tilgjengelige fellesmøter og andre tiltak.
 • Merete Drevvatne Bugge, avd. overlege, STAMI
 • etter innspill fra deltakere på Januarkurset 2022
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 1. Statens arbeidsmiljøinstitutt. Faktabok om arbeidsmiljø og helse. Oslo, 2021. stami.no  
 2. Texmon I. Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000. Statistisk sentralbyrå, 2022. www.ssb.no