Hopp til hovedinnhold

Om Arbeidsmedisinske veiledninger

Sist revidert:


Introduksjon

Velkommen til de arbeidsmedisinske veiledningene — nå på ny plattform i NEL!

  • Innhold og struktur i veiledningene er den samme som tidligere.
  • Her kan du lese Brukerveiledning for søk i NEL.
  • Alt innhold i kapittelet for Arbeidsmedisin er åpent tilgjengelig. Dersom du har et abonnement på NEL har du også tilgang til alle andre artikler ved innlogging. Uten abonnement på NEL så er din tilgang begrenset til bare det arbeidsmedisinske innholdet. Kjøp tilgang til alt innhold i NEL .

Om Arbeidsmedisinske veiledninger

  • De arbeidsmedisinske veiledningene er ment som et hjelpemiddel for arbeidsmedisinere i den praktiske hverdag, og som et godt utgangspunkt når den enkelte skal utarbeide prosedyrer for sin egen virksomhet. Dersom man finner det hensiktsmessig, kan veiledningene brukes uendret.
  • Forfatterne er arbeidsmedisinske kolleger med teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra det forholdet som omtales.
  • Kvalitetsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF) var opprinnelig ansvarlig for prosjektet
  • Fra 2010 er STAMI blitt involvert av NAMF i arbeidet med å videreutvikle og revidere veiledningene.
  • Fra 2014 er Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge blitt trukket inn i dette arbeidet.
  • Fra 2020 bidrar også Arbeidstilsynet i prosessen med prioritering og revisjon av veiledningene.

E-postadresser:

Merete Drevvatne Bugge, overlege: mdb@stami.no

Gerd Sissel Andorsen, overlege: Gerd.Sissel.Andorsen@unn.no

Lenker til veiledningene