Hopp til hovedinnhold
ADHD er en tilstand som berører nesten alle sider av livet. ADHD kan graderes fra milde til alvorlige vansker og komme til uttrykk på mange ulike måter.. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
ADHD er en tilstand som berører nesten alle sider av livet. ADHD kan graderes fra milde til alvorlige vansker og komme til uttrykk på mange ulike måter.. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

ADHD - en oversikt

ADHD er en tilstand som innebærer vansker med konsentrasjon, uro og/eller impulsivitet.  Symptomene starter tidlig i barneårene og vedvarer ofte inn i ungdomsalderen og voksenlivet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/adhd/adhd-oversikt/ 

Hva er ADHD?

Kjernesymptomer

Vansker med oppmerksomhet eller konsentrasjon

Vansker med hyperaktivitet

Vansker med impulsivitet

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Formål

Psykososiale tiltak

Medikamentell behandling

Psykoterapi

Kost

Prognose

Vil du vite mer?