Hopp til hovedinnhold
Seksuelle overgrep mot barn kan ramme barn i alle aldersgrupper, men forekommer sannsynligvis hyppigst fra tidlig til midten av ungdomsårene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Seksuelle overgrep mot barn kan ramme barn i alle aldersgrupper, men forekommer sannsynligvis hyppigst fra tidlig til midten av ungdomsårene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Seksuelle overgrep mot barn

Seksuelle overgrep mot barn er alle former for seksuelle handlinger, inkludert nettovergrep, med barn under 16 år. Begrepet omfatter dessuten både fysiske og internettrelaterte forhold hvor ungdom dras med på seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/seksuelle-overgrep-mot-barn/ 

Hva er seksuelle overgrep mot barn?

Juridiske definisjoner

Hvor ofte skjer overgrep mot barn?

Hva innebærer seksuelle overgrep?

Hvem begår seksuelle overgrep mot barn?

Risikofaktorer

Diagnosen

Legen kan få kjennskap til overgrep på ulike måter

Legen forsøker å sammenfatte informasjonen

Funn ved legeundersøkelse

Uspesifikke symptomer

Psykiske symptomer

Atferdsendringer

Fysiske funn

Andre undersøkelser

Behandling

Hva er behandlingens hensikt?

Prognose

Tilstandens forløp

Symptomer og skadevirkninger avhenger av en rekke faktorer

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Seksuelle overgrep mot barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence. World Health Organization. 2003. www.who.int 
 2. Bufdir. Seksuelle overgrep mot barn. Sist oppdatert 28. desember 2017. bufdir.no 
 3. Aanerød LMT, Mossige S. Nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. NOVA Rapport 10/2018. ISBN (elektronisk utgave) 978-82-7894-678-7. www.bufdir.no 
 4. Priebe G, Svedin CG. Prevalence, characteristics and associations of sexual abuse with sociodemographics and consensual sex in a population-based sample of Swedish adolescents. J Child Sex Abuse 2009; 18(1): 19-39. PMID: 19197613 PubMed 
 5. Pape, H., Stefansen, K. Den skjulte volden? Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapport nr. 1/2004 www.nkvts.no 
 6. Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2015). www.nkvts.no 
 7. Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019). www.nkvts.no 
 8. Steine IM., Milde AM., Bjorvatn B. et al.. Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; 49: 950-957. www.psykologtidsskriftet.no 
 9. Finkelhor, D.. The international epidemology of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1994; 18: 409-17. pmid:8032971 PubMed 
 10. Gorey, KM., Leslie, DR.. The prevalence of child sexual abuse: integrative review adjustment for potential response and measurement biases. Child Abuse Negl 1997; 21: 391-8. pmid:9134267 PubMed 
 11. Kjellgren, C. Adolescent sexual offending. Prevalence, risk factors and outcome. Lund University, 2009. portal.research.lu.se 
 12. Mossige, S., Ainsaar, M., Svedin CG. The Baltic Sea Regional Study on Adolescent's Sexuality. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. NOVA Rapport 18/2007 www.hioa.no 
 13. Mossige, S., Stefansen, K. Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA Rapport 5/16 fagarkivet.oslomet.no 
 14. Steine IM., Winje D., Nordhus IH et al. Langvarig taushet om seksuelle overgrep. Prediktorer og korrelater hos voksne som opplevde seksuelle overgrep som barn. Tidsskrift for Norsk psykologforening 2016; 53: 888-99. www.psykologtidsskriftet.no 
 15. Finkel MA. "I can tell you because you're a doctor". Pediatrics. 2008 Aug;122(2):442. doi: 10.1542/peds.2008-1416. PMID: 18676562.
 16. Finkel MA. Putting it all together. J Child Sex Abus. 2011 Nov;20(6):643-56. doi: 10.1080/10538712.2011.622252. PMID: 22126108. PubMed 
 17. Adams JA, Kellogg ND, Farst KJ, Harper NS, Palusci VJ, Frasier LD, Levitt CJ, Shapiro RA, Moles RL, Starling SP. Updated Guidelines for the Medical Assessment and Care of Children Who May Have Been Sexually Abused. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016 Apr;29(2):81-7. Epub 2015 Feb 12. PMID: 26220352. PubMed 
 18. Myhre AK, Borgen G, Ormstad K. Seksuelle overgrep mot prepubertale barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2511-4. PubMed 
 19. Al-Jilaihawi S, Borg K, Maguire S, Hodes D. The value of paediatric assessment in historic child sexual abuse. Arch Dis Child. 2017 Jun;102(6):550-555. Epub 2017 Jan 17. PMID: 28096105 PubMed 
 20. Hanson RF, Saunders B, Kilpatrick D, Resnick H, Crouch JA, Duncan R. Impact of childhood rape and aggravated assault on adult mental health. Am J Orthopsychiatry 2001; 71: 108-19. PubMed 
 21. Macfie J, Cicchetti D, Toth SL. Dissociation in maltreated versus nonmaltreated preschool-aged children. Child Abuse Negl 2001; 25: 1253-67. PubMed 
 22. Molnar BE, Buka SL, Kessler RC. Child sexual abuse and subsequent psychopathology: results from the National Comorbidity Survey. Am J Public Health 2001; 91: 753-60. PubMed 
 23. Johnson CF. Child sexual abuse. Lancet 2004; 364: 462-70. PubMed 
 24. Ingram DM, Everett VD, Ingram DL. The relationship between the transverse hymenal orifice diameter by the separation technique and other possible markers of sexual abuse. Child Abuse Negl 2001; 25: 1109-20. PubMed 
 25. Ladson S, Johnson CF, Doty RE. Do physicians recognize sexual abuse? Am J Dis Child 1987; 141: 411-15.
 26. Lentsch K, Johnson CF. Do physicians have adequate knowledge of child sexual abuse? Surveys of practicing physicians, 1986 and 1996. Child Maltreat 2000; 5: 72-78. PubMed