Hopp til hovedinnhold
Behandling av depresjon hos barn og unge er viktig, fordi depresjon kan være svært alvorlig både på kort og på lang sikt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Behandling av depresjon hos barn og unge er viktig, fordi depresjon kan være svært alvorlig både på kort og på lang sikt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Depresjon hos barn og unge

Depresjoner hos barn og unge kan ha symptomer som tristhet, endret selvfølelse og nedsatt aktivitetsnivå. Men hos barn og ungdom kan også skoletretthet, konsentrasjonsproblemer, rastløshet og uro være tegn på depresjon.

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/barnepsykiatri/depresjon-hos-barn-og-unge/ 

Hva er depresjon?

Typiske symptomer

Spedbarn

Småbarn

Store barn

Ungdom

Andre typiske trekk ved depresjoner

Årsaker

Behandling

Aktuelle behandlingstiltak

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forløp

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser