Hopp til hovedinnhold

Posttraumatisk stresslidelse hos barn og ungdom (PTSD)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste
Forekomst:
Livstidsprevalensen varierer i ulike studier fra 1-14% i den generelle befolkningen
Symptomer:
Kan være psykosomatiske reaksjoner, trøtthet, irritabilitet, lav frustrasjonsterskel, aggressivitet, ev. hyperaktivitet
Funn:
Utover de angitte symptomer er det ingen spesielle kliniske funn
Diagnostikk:
Vanligvis ikke påkrevd med andre undersøkelser
Behandling:
Traumefokusert kognitiv atferdsterapi har vist seg å være den beste validerte terapiformen
 1. Smith P, Dalgleish T, Meiser-Stedman R. Practitioner Review: Posttraumatic stress disorder and its treatment in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2019;60(5):500-515. PubMed  
 2. Dyb G. Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) hos barn og ungdom. Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri 2019. www.legeforeningen.no  
 3. Kilpatrick DG, Ruggiero KJ, Acierno R, et al. Violence and risk of PTSD, major depression, substance abuse/dependence, and comorbidity: results from the National Survey of Adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2003; 71: 692-700. PMID: 12924674 PubMed  
 4. McLaughlin K., Brent D., Hermann R. Posttraumatic stress disorder in children: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment and diagnosis. Last updated Aug 11, 2016. www.uptodate.com  
 5. McLaughlin KA, Koenen KC, Hill ED et al. Trauma exposure and posttraumatic stress disorder in a national sample of adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52: 815-30. pmid:23880492 PubMed  
 6. ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Norsk versjon. 10. revisjon. Oslo : Statens Helsetilsyn, 1996
 7. Saigh PA, Yasik AE, Oberfield RA, et al. An analyses of the internalizing and externalizing behaviors of traumatized urban youth with an without PTSD. Journal of Abnormal Psychology, 2002; 111: 462-470. PMID: 12150422 PubMed  
 8. Swanston HY, Plunkett AM, O’Toole BI, et al. Nine years after child sexual abuse. Child Abuse and Neglect, 2003; 27: 967-984. PMID: 12951144 PubMed  
 9. Saunders BE, Berliner L, Hanson RF. Child physical and sexual abuse: Guidelines for treatment (revised report: April 26, 2004). Charleston, SC: National Crime Victims Research and Treatment Center. tfcbt.musc.edu  
 10. Jensen TK, Gulbrandsen W, Mossige S, et al. Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children`s perspectives and the context for disclosure. Child Abuse & Neglect, 2005; 29(12): 1395-1413. PMID: 16293304 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Grete Dyb, barnepsykiater, forsker, Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, Oslo