Hopp til hovedinnhold

Mobbing av barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Mobbing blant barn er en sammensatt misbruksproblematikk med potensielt alvorlige komplikasjoner
Forekomst:
Andelen elever som mobbes i 4.-7. klasse, er i Norge funnet å være ca. 9%
Symptomer:
Barn som mobbes, er ofte stille, forsiktige, følsomme, usikre, har vansker med å forsvare seg selv, synes ikke å gjøre noe for å provosere frem overfall, og vil sjelden ta igjen om de blir angrepet og ydmyket
Funn:
Kan være sosialt isolerte og kan fortelle at de er lei seg eller ensomme. Opplever ofte søvnforstyrrelser, enurese, residiverende magesmerter eller hodepine
Undersøkelser:
Ingen spesielle
Behandling:
Utvikle ferdigheter hos mobbeofferet som gjør det i stand til å takle mobbesituasjoner
 1. Lyznicki JM, McCaffree MA, Robinowitz CB. Childhood bullying: Implications for physicians. Am Fam Physician 2004; 70: 1723-30. PubMed  
 2. Nansel TR, Overpeck MD, Haynie DL, Ruan WJ, Scheidt PC. Relationships between bullying and violence among US youth. Arch Pediatr Adolesc Med 2003; 157: 348-53. PubMed  
 3. United States Secret Service, Educational Resources Information Center. Safe school initiative: an interim report on the prevention of targeted violence in schools. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, Educational Resources Information Center, 2000.
 4. Anderson M, Kaufman J, Simon TR, Barrios L, Paulozzi L, Ryan G, et al. School-associated violent deaths in the United States, 1994-1999. JAMA 2001; 286: 2695-702. Journal of the American Medical Association  
 5. Vatn AS, Bjertness E, Lien L. Mobbing og helseplager hos barn og ungdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1941-4. PubMed  
 6. Nansel TR, Overpeck M, Pilla RS, Ruan WJ, Simons-Morton B, Scheidt P. Bullying behaviors among US youth: prevalence and association with psychosocial adjustment. JAMA 2001; 285: 2094-100. Journal of the American Medical Association  
 7. Nansel TR, Craig W, Overpeck MD, Saluja G, Ruan WJ; Health Behaviour in School-aged Children Bullying Analyses Working Group. Cross-national consistency in the relationship between bullying behaviors and psychosocial adjustment. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158: 730-6. PubMed  
 8. Olweus D. Bullying at school: what we know and what we can do. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993.
 9. Limber SP. Addressing youth bullying behaviors. In: Fleming M, Towey K, eds. Proceedings. Educational forum on adolescent health: youth bullying. May 3, 2002. Chicago: American Medical Association, 2002. Accessed online September 17, 2004, at: http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/39/youthbullying.pdf.
 10. Glew G, Rivara F, Feudtner C. Bullying: children hurting children. Pediatr Rev 2000; 21: 183-9. PubMed  
 11. Haynie DL, Nansel T, Eitel P, Crump AD, Saylor K, Yu K, et al. Bullies, victims, and bully/victims: distinct groups of at-risk youth. J Early Adolescence 2001; 21: 29-49. PubMed  
 12. Juvonen J, Graham S, Schuster MA. Bullying among young adolescents: the strong, the weak, and the troubled. Pediatrics 2003; 112(6 pt 1): 1231-7.
 13. Hawker DS, Boulton MJ. Twenty years' research on peer victimization and psychosocial maladjustment: a meta-analytic review of cross-sectional studies. J Child Psychol Psychiatry 2000; 41: 441-55. PubMed  
 14. Kumpulainen K, Rasanen E. Children involved in bullying at elementary school age: their psychiatric symptoms and deviance in adolescence. An epidemiological sample. Child Abuse Negl 2000; 24: 1567-77. PubMed  
 15. Bond L, Carlin JB, Thomas L, Rubin K, Patton G. Does bullying cause emotional problems? A prospective study of young teenagers. BMJ 2001; 323: 480-4. British Medical Journal  
 16. Verlinden S, Hersen M, Thomas J. Risk factors in school shootings. published retraction appears in Clin Psychol Rev 2001;21:159 Clin Psychol Rev 2000; 20: 3-56.
 17. Spivak H, Prothrow-Stith D. The need to address bullying-an important component of violence prevention. JAMA 2001; 285: 2131-2. Journal of the American Medical Association  
 18. Recognizing and preventing youth violence: a guide for physicians and other health care professionals. Accessed online August 27, 2004, at: http://www.massmed.org/pages/youthviolence.pdf.
 19. Searight HR, Rottnek F, Abby SL. Conduct disorder: diagnosis and treatment in primary care. Am Fam Physician 2001; 63: 1579-88. American Family Physician  
 20. Thornton TN. Best practices of youth violence prevention: a sourcebook for community action. Atlanta: Division of Violence Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2000.
 21. Mihalic SF. Blueprints for violence prevention. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2001. Accessed online August 27, 2004, at: http://www.ncjrs.org/pdffiles1/ojjdp/187079.pdf.
 22. Olweus D, Limber S, Mihalic SF. Bullying prevention program. Boulder, Colo.: Center for the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavioral Science, University of Colorado at Boulder, 1999.
 23. Sourander A, Jensen P, Rönning JA, et al. What is the early adulthood outcome of boys who bully or are bullied in childhood? The Finnish "From a Boy to a Man" study. Pediatrics 2007; 120: 397-404. Pediatrics  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)