Hopp til hovedinnhold

Bulimia nervosa

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon: 
Bulimi er en spiseforstyrrelse karakterisert av gjentatte anfall med overspising, kompenserende aktiviteter og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten
Forekomst: 
Livstidsprevalensen er ca. 1-2% (anoreksi ca. 0,5%)
Symptomer:
Anfall/episoder med overspising ofte ledsaget av oppkast, faste eller bruk av medikamenter (avføringsmidler, vanndrivende medisiner og tyroksin) for å redusere vekten
Funn:
Klinisk status er stort sett normalt, men dårlig tannstatus og forstørrelse av spyttkjertlene kan påvises hos noen på grunn av brekninger
Diagnostikk:
Grundig sykehistorie med psykiatrisk og somatisk sykehistorie. Blodstatus
Behandling:
Henvisning til spesialisthelsetjeneste. Psykologisk behandling og behandling av eventuelle somatiske komplikasjoner. 
 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Helsedirektoratet, Oslo 2017. Sist oppdatert april 2017. helsedirektoratet.no  
 2. Safer DL. Bulimia nervosa. BMJ Best Practice, last updated 01 April, 2020. bestpractice.bmj.com  
 3. Skårderud F, Rosenvinge JH, Götestam KG. Spiseforstyrrelser - en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1938-42. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 4. Harrington BC, Jimerson M, Haxton C, Jimerson DC. Initial evaluation, diagnosis, and treatment of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Am Fam Physician. 2015 Jan 1;91(1):46-52. PMID: 25591200. PubMed  
 5. Rosenvinge JH, Pettersen G. Epidemiology of eating disorders part II: an update with a special reference to the DSM-5. Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice 2015; 3(2), 198-220
 6. Walsh JM. Wheat ME. Freund K., Detection, evaluation, and treatment of eating disorders the role of the primary care physician., 2000, Journal of General Internal Medicine 2000; 15: 577-90.
 7. Rosenvinge JH, Götestam KG. Spiseforstyrrelser - hvordan bør behandlingen organiseres? Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 285 - 8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Kjelsås E, Augestad LB, Flanders WD. Screening of males with eating disorders. Eat Weight Disord 2003; 8: 304-10. PubMed  
 9. Kaye W. Neurobiology of anorexia and bulimia nervosa. Physiol Behav. 2008;94:121-135. PubMed  
 10. Wallin U. Ätstörning och familjen - en översikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2251-3. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 11. Bulik CM, Devlin B, Bacanu SA, et al. Significant linkage on chromosome 10p in families with bulimia nervosa. Am J Hum Genet 2003;72:200-207. PubMed  
 12. Hay PPJ, Bacaltchuk J, Stefano S, Hashyap P. Psychological treatments for bulimia nervosa and binging. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009; 4: CD000562. Cochrane (DOI)  
 13. NICE guidance. Depression in children and young people: identification and management. Last updated march 2015. www.nice.org.uk  
 14. Morgan JF, Reid F, Lacey JH. The SCOFF questionnaire: assessment of at new screening tool for eating disorders. BMJ 1999; 319: 1467-8. British Medical Journal  
 15. American Psychiatric Association. Guideline watch: practice guideline for the treatment of patients with eating disorders, 3rd ed. August 2012. http://www.psychiatryonline.org/ (last accessed 31 October 2013).
 16. Mehler PS. Bulimia nervosa. N Engl J Med 2003; 349: 875-81. PubMed  
 17. Poulsen S, Lunn S, Daniel SIF, et al. A randomized controlled trial of psychoanalytic psycotherapy or cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa. Am J Psychiatry 2013. doi:10.1176/appi.ajp.2013.12121511 DOI  
 18. Miniati M, Callari A, Maglio A, Calugi S. Interpersonal psychotherapy for eating disorders: current perspectives. Psychol Res Behav Manag. 2018;11:353-369. Published 2018 Sep 5. PMID: 30233263. PubMed  
 19. Brownley KA, Berkman ND, Peat CM, et al. Binge-eating disorder in adults: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2016;165(6):409-420. PubMed  
 20. Thune-Larsen K-B, Vrabel K. Spiseforstyrrelser - hvordan arbeide med familien? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2254-7. PubMed  
 21. Rosenvinge JH, Børresen R. Kan man forebygge spiseforstyrrelser?. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1943-6. PubMed  
 22. Crow SJ, Thuras P, Keel PK, Mitchell JE. Long-term menstrual and reproductive function in patients with bulimia nervosa. Am J Psychiatry 2002;159:1048-1050. American Journal of Psychiatry  
 23. Collings S, King M. Ten year follow-up of 50 patients with bulimia nervosa. Br J Psychiatry 1994; 164: 80-7. British Journal of Psychiatry  
 24. Keel PK. Mitchell JE. Davis TL. Crow SJ, Long-term impact of treatment in women diagnosed with bulimia nervosa, International Journal of Eating Disorders, 2002; 31:151-8.
 25. Wells LA. Sadowski CA., Bulimia nervosa: an update and treatment recommendations. Current Opinion in Pediatrics 2001; 13: 591-7. PubMed  
 26. Olmsted MP, Kaplan AS, Rockert W. Rate and prediction of relapse in bulimia nervosa. Am J Psychiatry 1994; 151: 738-43. American Journal of Psychiatry  
 27. Keel PK, Mitchell JE, Miller KB, Davis TL, Crow SJ. Long-term outcome of bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 63-9. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Grete Dyb, barnepsykiater, forsker, Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, Oslo