Hopp til hovedinnhold

Bulimia nervosa

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon: 
Bulimi er en spiseforstyrrelse karakterisert av gjentatte anfall med overspising, kompenserende aktiviteter og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten
Forekomst: 
Livstidsprevalensen er ca. 1-2% (anoreksi ca. 0,5%)
Symptomer:
Anfall/episoder med overspising ofte ledsaget av oppkast, faste eller bruk av medikamenter (avføringsmidler, vanndrivende medisiner og tyroksin) for å redusere vekten
Funn:
Klinisk status er stort sett normalt, men dårlig tannstatus og forstørrelse av spyttkjertlene kan påvises hos noen på grunn av brekninger
Diagnostikk:
Grundig sykehistorie med psykiatrisk og somatisk sykehistorie. Blodstatus
Behandling:
Henvisning til spesialisthelsetjeneste. Psykologisk behandling og behandling av eventuelle somatiske komplikasjoner. 
 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Helsedirektoratet, Oslo 2017. Sist oppdatert april 2017. helsedirektoratet.no  
 2. Safer DL. Bulimia nervosa. BMJ Best Practice. Last reviewed: 5 Nov 2023. bestpractice.bmj.com  
 3. Halvorsen I, Bergwitz T. Spiseforstyrrelser. Veileder Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Sist oppdatert 21. mars 2019. www.legeforeningen.no  
 4. Harrington BC, Jimerson M, Haxton C, Jimerson DC. Initial evaluation, diagnosis, and treatment of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Am Fam Physician. 2015 Jan 1;91(1):46-52. PMID: 25591200. PubMed  
 5. Rosenvinge JH, Pettersen G. Epidemiology of eating disorders part II: an update with a special reference to the DSM-5. Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice 2015; 3(2), 198-220
 6. Lock J, La Via MC, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality Issues (CQI). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with eating disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015 May;54(5):412-25. PubMed  
 7. Yao S, Larsson H, Norring C, et al. Genetic and environmental contributions to diagnostic fluctuation in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Psychol Med. 2021;51(1):62-69. PubMed  
 8. NICE guidance. Depression in children and young people: identification and management. Last updated march 2015. www.nice.org.uk  
 9. Morgan JF, Reid F, Lacey JH. The SCOFF questionnaire: assessment of at new screening tool for eating disorders. BMJ 1999; 319: 1467-8. British Medical Journal  
 10. American Psychiatric Association. Guideline watch: practice guideline for the treatment of patients with eating disorders, 3rd ed. August 2012. http://www.psychiatryonline.org/ (last accessed 31 October 2013).
 11. Monteleone AM, Pellegrino F, Croatto G, et al. Treatment of eating disorders: A systematic meta-review of meta-analyses and network meta-analyses. Neurosci Biobehav Rev. 2022;142:104857. PubMed  
 12. Poulsen S, Lunn S, Daniel SIF, et al. A randomized controlled trial of psychoanalytic psycotherapy or cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa. Am J Psychiatry 2013. doi:10.1176/appi.ajp.2013.12121511 DOI  
 13. Miniati M, Callari A, Maglio A, Calugi S. Interpersonal psychotherapy for eating disorders: current perspectives. Psychol Res Behav Manag. 2018;11:353-369. Published 2018 Sep 5. PMID: 30233263. PubMed  
 14. Brownley KA, Berkman ND, Peat CM, et al. Binge-eating disorder in adults: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2016;165(6):409-420. PubMed  
 15. Steinhausen HC, Weber S. The outcome of bulimia nervosa: findings from one-quarter century of research. Am J Psychiatry. 2009;166(12):1331-1341. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Grete Dyb, barnepsykiater, forsker, Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, Oslo