Hopp til hovedinnhold
Aplastisk anemi har tre hovedbehandlinger: Benmargstransplantasjon, immunhemmende medikamentell behandling og støttebehandling.
Aplastisk anemi har tre hovedbehandlinger: Benmargstransplantasjon, immunhemmende medikamentell behandling og støttebehandling.

Aplastisk anemi

Aplastisk anemi er en tilstand der beinmargen svikter i sin produksjon av blodceller. Det er for lite av alle typer blodceller: røde, hvite og blodplater.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/aplastisk-anemi/ 

Hva er aplastisk anemi?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Benmargstransplantasjon

Immunhemmende behandling

Støttebehandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Aplastisk anemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Brodsky RA, Jones RJ. Aplastic anaemia. Lancet 2005; 365: 1647-56. PubMed 
 2. Marsh J, Kulasekararaj AG. Aplastic anaemia in adults. BestPractice, last updated August 2018.
 3. Killick SB, Bown N, Cavenagh J, et al; British Society for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia. Br J Haematol. 2016;172:187-207. PubMed 
 4. Young NS, Calado RT, Scheinberg P. Current concepts in the pathophysiology and treatment of aplastic anemia. Blood. 2006;108:2509-2519. PubMed 
 5. Iversen PO, Sandset PM. Aplastisk anemi. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 29.02.2016. legemiddelhandboka.no 
 6. Hsu JW, Vogelsang G, Jones RJ and Brodsky RA. Bone marrow transplantation in Shwachman-Diamond syndrome. Bone Marrow Transplant 2002; 30: 255-8. PubMed 
 7. Tischkowitz MD, Hodgson SV. Fanconi anaemia. J Med Genet. 2003;40:1-10. PubMed 
 8. Miano M, Dufour C. The diagnosis and treatment of aplastic anemia: a review. Int J Hematol 2015;101: 527-35. PubMed 
 9. Howard SC, Naidu PE, Hu XJ et al. Natural history of moderate aplastic anemia in children. Pediatr Blood Cancer 2004; 43: 545-51. PubMed 
 10. Frickhofen N, Rosenfeld SJ. Immunosuppressive treatment of aplastic anemia with antithymocyte globulin and cyclosporine. Semin Hematol. 2000;37:56-68. PubMed 
 11. Rosenfeld S, Follmann D, Nunez O and Young NS. Antithymocyte globulin and cyclosporine for severe aplastic anemia: association between hematologic response and long-term outcome. JAMA 2003; 289: 1130-5. Journal of the American Medical Association 
 12. Peffault de Latour R, Kulasekararaj A, Iacobelli S, et al. Eltrombopag Added to Immunosuppression in Severe Aplastic Anemia. N Engl J Med. 2022;386(1):11-23. PubMed 
 13. Brodsky RA, Sensenbrenner LL, Smith BD et al. Durable treatment-free remission following high-dose cyclophosphamide for previously untreated severe aplastic anemia. Ann Intern Med 2001; 135: 477-83. Annals of Internal Medicine 
 14. Jaime-Perez JC, Gonzalez-Llano O and Gomez-Almaguer D. High-dose cyclophosphamide in the treatment of severe aplastic anemia in children. Am J Hematol 2001; 66: 71. PubMed 
 15. Marotta S, Pagliuca S, Risitano AM, Hematopoietic stem cell transplantation for aplastic anemia and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: current evidence and recommendations. Expert Rev Hematol 2014;7: 775-89. PubMed 
 16. Moyo VM, Mukhina GL, Garrett ES and Brodsky RA. Natural history of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria using modern diagnostic assays. Br J Haematol 2004; 126: 133-8. PubMed 
 17. Mukhina GL, Buckley JT, Barber JP, Jones RJ and Brodsky RA. Multilineage glycosylphosphatidylinositol anchor deficient hematopoiesis in untreated aplastic anemia. Br J Haematol 2001; 115: 476-82. PubMed 
 18. Camitta BM, Thomas ED, Nathan DG et al. A prospective study of androgens and bone marrow transplantation for treatment of severe aplastic anemia. Blood 1979; 53: 504-14. Blood