Hopp til hovedinnhold
Folatmangel behandles med tilskudd.
Folatmangel behandles med tilskudd.

Folatmangel

Folatmangel hos gravide øker risikoen for ryggmargsbrokk hos fosteret. Generelt kan folatmangel føre til blodmangel (anemi) med for få røde blodceller og lavt hemoglobin, noen ganger også plager fra nervesystemet. Tilstanden kan skyldes både feil- eller underernæring,  økt behov ved svangerskap og enkelte sykdommer, samt nedsatt opptak pga. sykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/folatmangel/ 

Hva er folatmangel?

Symptomer

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Hva kan du gjøre selv?

Medikamentell behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Folatmangel. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Store medisinske leksikon: folat. Britt Lande. Sist oppdatert 17.01.2020. Siden besøkt 04.07.2021 sml.snl.no 
 2. Folatmangel. Norsk legemiddelhåndbok, T4.1.2.2. Publisert 14.06.2021. Siden besøkt 04.07.2021. www.legemiddelhandboka.no 
 3. Austdal L, Nguyen H. Folsyre og folinsyre – hva er forskjellen? Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 3284. tidsskriftet.no 
 4. Bjørke-Monsen AL, Renstrøm R. What is optimal folate status? Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 May 4;140(7). English, Norwegian. PMID: 32378856 PubMed 
 5. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Folat, P. Dato publisert: 09.03.2022. Versjon 5.3. Siden besøkt 18.7.2022. www.brukerhandboken.no 
 6. de Benoist B. Conclusions of a WHO Technical Consultation on folate and vitamin B12 deficiencies. Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S238-44. PMID: 18709899 PubMed 
 7. Nordic Nutrition Recommendations 2022. NNR chapters: Public consultation. Bjørke-Monsen AL, Ueland PM: Folate. June 2022. www.helsedirektoratet.no 
 8. Cordero AM, Crider KS, Rogers LM, Cannon MJ, Berry RJ. Optimal serum and red blood cell folate concentrations in women of reproductive age for prevention of neural tube defects: World Health Organization guidelines. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Apr 24;64(15):421-3. PMID: 25905896 PubMed 
 9. Öhrvik V, Lemming EW, Nälsén C, Becker W, Ridefelt P, Lindroos AK. Dietary intake and biomarker status of folate in Swedish adults. Eur J Nutr. 2018 Mar;57(2):451-462. Epub 2016 Oct 27. PMID: 27787623 PubMed 
 10. Koury M, Wheeler AP, Sika M. Folate deficiency. BMJ Best Practice, last updated Sep 10, 2021. bestpractice.bmj.com 
 11. Koury MJ. Abnormal erythropoiesis and the pathophysiology of chronic anemia. Blood Rev 2014; 28(2): 49-66. pmid:24560123 PubMed 
 12. Allen LH. Causes of vitamin B12 and folate deficiency. Food Nutr Bull. 2008;29(2 suppl):S20-S34.
 13. Ebbing M, Bønaa KH, Nygård O et al. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA 2009; 302: 2119 – 26. PMID: 19920236 PubMed 
 14. Hem E. Folsyre kan øke kreftrisiko. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 711. doi:10.4045/tidsskr.10.0157 DOI 
 15. Qin X, Cui Y, Shen L, et al. Folic acid supplementation and cancer risk: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Cancer 2013 Sep; 133(5): 1033-41. pmid:23338728 PubMed 
 16. Mortensen JH, Øyen N, Fomina T, et al. Supplemental folic acid in pregnancy and maternal cancer risk. Cancer Epidemiol 2015; 39(6): 805-11. pmid:26569032 PubMed 
 17. Mortensen JH, Øyen N, Fomina T, et al. Supplemental folic acid in pregnancy and childhood cancer risk. Br J Cancer 2016; 114(1): 71-5. pmid:26757423 PubMed 
 18. Svangerskapsomsorgen. Nasjonal faglig retningslinje. Sist faglig oppdatert 07.04.2021. www.helsedirektoratet.no 
 19. Wilson RD, O'Connor DL. Guideline No. 427: Folic Acid and Multivitamin Supplementation for Prevention of Folic Acid-Sensitive Congenital Anomalies. J Obstet Gynaecol Can. 2022 Jun;44(6):707-719.e1. PMID: 35691683 PubMed 
 20. Høyland HK, Widnes SF. Fremdeles folsyretilskudd til gravide. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2010; 7-8: 19.
 21. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Medisinsk informasjon om ryggmargsbrokk. Sunnaas sykehus. Publisert 12.10.2016. Sist oppdatert 07.05.2020. Siden besøkt 15.03.2022 www.sunnaas.no 
 22. Danielsson K. et al. Nevrologiske sykdommer i svangerskapet. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. [hentet 15. mars 2022]. www.legeforeningen.no 
 23. Wilson RD, Genetics Committee, Wilson Rd, et al.. Pre-conception Folic Acid and Multivitamin Supplementation for the Primary and Secondary Prevention of Neural Tube Defects and Other Folic Acid-Sensitive Congenital Anomalies. J Obstet Gynaecol Can 2015 Jun; 37(6): 534-52. pmid:26334606 PubMed