Hopp til hovedinnhold
Ved hemolytiske anemier er blodprøver avgjørende for å stille diagnosen.
Ved hemolytiske anemier er blodprøver avgjørende for å stille diagnosen.

Hemolytiske anemier

Hemolytiske anemier skyldes at de røde blodcellene ødelegges før deres ordinære levetid er over og at beinmargen ikke klarer å kompensere dette med økt produksjon av nye celler.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/hemolytiske-anemier/ 

Hva er hemolytiske anemier?

Årsaker

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hemolytiske anemier. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Phillips J, Henderson AC. Hemolytic anemia: evaluation and differential diagnosis. Am Fam Physician. 2018 Sep 15;98(6):354-361. PubMed 
 2. Berentsen S, Sundic T, Hervig T, Tjønnfjord GE. Autoimmun hemolytisk anemi. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2226-31. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 3. Gutman JD, Kotton CN, Kratz A. Case records of the Massachusetts General Hospital. Weekly clinicopathological exercises. Case 29-2003. A 60-year-old man with fever, rigors, and sweats. N Engl J Med 2003; 349: 1168-75. New England Journal of Medicine 
 4. Ucar K. Clinical presentation and management of hemolytic anemias. Oncology Huntingt 2002; 16(9 suppl 10): 163-70.
 5. Densmore J. Haemolytic anaemia. BestPractice, last updated Nov 2017.
 6. Go RS, Winters JL, Kay NE. How I treat autoimmune hemolytic anemia. Blood 2017; 129: 2971-9. Blood 
 7. Blombery P, Scully M. Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. J Blood Med. 2014;5:15–23. PMID: 24523598. PubMed 
 8. Jokiranta TS. HUS and atypical HUS. Blood. 2017 May 25;129(21):2847-2856. Epub 2017 Apr 17. PMID: 28416508. PubMed 
 9. Wada H, Matsumoto T, Yamashita Y. Diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation (DIC) according to four DIC guidelines. J Intensive Care. 2014;2(1):15. PubMed 
 10. Parker C, Omine M, Richards S, et al. Diagnosis and management of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood. 2005;106:3699-3709. PubMed 
 11. Nissen-Meyer LSH, Tjønnfjord GE, Golebiowska E, et al. Paroksysmal nattlig hemoglobinuri ved Oslo universitetssykehus 2000-10. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1039-43. doi: 10.4045/tidsskr.14.0444 DOI 
 12. Bain BJ. Diagnosis from the blood smear. N Engl J Med. 2005;353:498-507. PubMed 
 13. Gehrs BC, Friedberg RC. Autoimmune hemolytic anemia. Am J Hematol 2002; 69: 258-71. PubMed 
 14. Arndt PA, Garratty G. The changing spectrum of drug-induced immune hemolytic anemia. Semin Hematol. 2005;42:137-144. PubMed 
 15. Hoffman PC. Immune hemolytic anemia - selected topics. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2009:80-86.