Hopp til hovedinnhold

Jernmangelanemi

Jernmangel er en vanlig medvirkende årsak til anemi (lav blodprosent). I den vestlige verden skyldes jernmangelen vanligvis underliggende sykdommer som for eksempel kraftige menstruasjonsblødninger, småblødninger fra magetarm-kanalen eller sykdommer som medfører redusert opptak av jern.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/jernmangelanemi/ 

Hva er jernmangelanemi?

Jernopptaket

Årsaker til jernmangelanemi

Symptomer på jernmangelanemi

Diagnostikk

Behandling

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Jernmangelanemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Dahlerup J, Moum B, Lindgren S. Järnbrist och järnbristanemi är globala hälsoproblem. Läkartidningen 2015. pmid:25756711 PubMed 
 2. Hemoglobin, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Versjon 2.0. Sist oppdatert 21.08.2019. www.prosedyrer.no 
 3. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015 May 7;372(19):1832-43. PMID: 25946282 PubMed 
 4. Killip S, Bennett JM, Chambers MD. Iron deficiency anemia. Am Fam Physician 2007; 75: 671-8. PubMed 
 5. Borch-Iohnsen B, Sandstad B, Asberg A. Iron status among 3005 women aged 20-55 years in Central Norway: the Nord-Trøndelag Health Study (the HUNT study). Scand J Clin Lab Invest 2005; 65: 45-54. pmid:15859026 PubMed 
 6. Hay G, Sandstad B, Whitelaw A, Borch-Iohnsen B. Iron status in a group of Norwegian children aged 6-24 months. Acta Paediatr 2004; 95: 592-8. pmid:15174778 PubMed 
 7. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Utgitt 11.03.2014. www.norden.org 
 8. WHO Global Database on Anaemia. Worldwide Prevalence of Anaemia 1993–2005. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2008.
 9. Hagve TA, Lilleholt K, Svendsen M. Jernmangelanemi – tolking av biokjemiske og hematologiske funn. Tidsskr Nor Laegeforen 2013; 133: 161-4. Pmid: 23344599.
 10. Heath AL and Fairweather-Tait SJ. Clinical implications of changes in the modern diet: iron intake, absorption and status. Best Pract Res Clin Haematol 2002; 15: 225-41. PubMed 
 11. Haas JD, Brownlie T IV. Iron deficiency and reduced work capacity: a critical review of the research to determine a causal relationship. J Nutr 2001; 131(2 suppl): 676-88.
 12. Algarin C, Peirano P, Garrido M, Pizarro F, Lozoff B. Iron deficiency anemia in infancy: long-lasting effects on auditory and visual system functioning. Pediatr Res 2003; 53: 217-23. PubMed 
 13. Verdon F, Burnand B, Stubi CL, Bonard C, Graff M, Michaud A, et al. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ 2003; 326: 1124. British Medical Journal 
 14. Hershko C, Hoffbrand AV, Keret D et al. Role of autoimmune gastritis, Helicobacter pylori and celiac disease in refractory or unexplained iron deficiency anemia. Haematologica 2005; 90: 585-95. PubMed 
 15. Lam JR, Schneider JL, Quesenberry CP, Corley DA . Proton pump inhibitor and histamine-2 receptor antagonist use and iron deficiency. Gastroenterology 2016. pmid:27890768 PubMed 
 16. Ning S, Zeller MP. Management of iron deficiency. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2019 Dec 6;2019(1):315-322. doi: 10.1182/hematology.2019000034. PMID: 31808874 PubMed 
 17. Cook JD. Diagnosis and management of iron-deficiency anaemia. Best Pract Res Clin Haematol 2005; 18: 319-32. PubMed 
 18. Cook JD. Newer aspects of the diagnosis and treatment of iron deficiency. American Society of Hematology Educational Program Book, 2003: 40-61.
 19. St. Olavs Hospital, medisinsk biokjemi- Analyser og undersøkelser: Jernbelastning. Siden besøkt 13.01.2021 data.stolav.no 
 20. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018
 21. Jacobsen EM, Jacobsen AF, Sun C et al. Anemi og graviditet. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening, 2020. Siden besøkt 02.10.2020
 22. Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T. Daily oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD004736. DOI: 10.1002/14651858.CD004736.pub5. DOI 
 23. Ioannou GN, Rockey DC, Bryson CL, Weiss NS. Iron deficiency and gastrointestinal malignancy: a population-based cohort study. Am J Med 2002; 113: 276-80. PubMed 
 24. Lee MW, Pourmoraday JS, Laine L. Use of Fecal Occult Blood Testing as a Diagnostic Tool for Clinical Indications: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2020; Jan 10: Epub. pmid:31972617 PubMed 
 25. Holtedahl KA. Use of faecal occult blood tests in symptomatic patients. BMJ 2015; 351: h4256. www.bmj.com 
 26. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, Scott BB; British Society of Gastroenterology. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut. 2011;60(10):1309-1316. PubMed 
 27. Radtke H, Tegtmeier J, Rocker L, Salama A, Kiesewetter H. Daily doses of 20 mg of elemental iron compensate for iron loss in regular blood donors: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Transfusion 2004; 44: 1427-32. PubMed 
 28. Gurusamy KS, Nagendran M, Broadhurst JF, Anker SD, Richards T. Iron therapy in anaemic adults without chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010640. DOI: 10.1002/14651858.CD010640.pub2 DOI 
 29. Schjøtt J. Ulike doseringsanbefalinger for jern. Nor Farmaceut Tidsskr 2009; 117: 21. PubMed 
 30. Fernández‐Gaxiola AC, De‐Regil LM. Intermittent iron supplementation for reducing anaemia and its associated impairments in adolescent and adult menstruating women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD009218. DOI: 10.1002/14651858.CD009218.pub3. DOI 
 31. Li N, Zhao G, Wu W, et al. The Efficacy and Safety of Vitamin C for Iron Supplementation in Adult Patients With Iron Deficiency Anemia A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open 2020; 3: e2023644. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.23644 DOI 
 32. Disler PB, Lynch SR, Charlton RW, Torrance JD, Bothwell TH, Walker RB, et al. The effect of tea on iron absorption. Gut 1975; 16: 193-200. Gut 
 33. Rimon E, Kagansky N, Kagansky M, et al. Are we giving too much iron? Low-dose iron therapy is effective in octogenarians. Am J Med 2005; 118: 1142-7. PubMed 
 34. Norsk legemiddelhåndbok. Jern III-verdig til parenteral administrasjon. Sist endret 20.11.2017. Siden besøkt 13.01.2021 www.legemiddelhandboka.no 
 35. Litton E, Xiao J, Ho KM. Safety and efficacy of intravenous iron therapy in reducing requirement for allogeneic blood transfusion: Systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2013; 347: f4822. BMJ (DOI) 
 36. Michael B, Coyne DW, Fishbane S, Folkert V, Lynn R, Nissenson AR, et al. Sodium ferric gluconate complex in hemodialysis patients: adverse reactions compared to placebo and iron dextran. Kidney Int 2002; 61: 1830-9. PubMed 
 37. Statens legemiddelverk. Intravenøse jernpreparater gir risiko for alvorlig overfølsomhetsreaksjon. Publisert 01.11.2013. Siden besøkt 13.01.2021 legemiddelverket.no 
 38. Avni T, Bieber A, Grossman A, et al. The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc. 2015 ;90(1):12-23. PMID: 25572192. PubMed 
 39. Dave CV, Brittenham GM, Carson JL, Setoguchi S. Risks for Anaphylaxis With Intravenous Iron Formulations : A Retrospective Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29. Epub ahead of print. PMID: 35344378 PubMed 
 40. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, et al. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut 2011;60:1309-1316. Gut 
 41. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. Review article. N Engl J Med 2015; 372: 1832-43. doi:10.1056/NEJMra1401038 DOI