Hopp til hovedinnhold
Kilder til vitamin B12: Kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter er de viktigste kostholdskildene for vitamin B12.
Kilder til vitamin B12: Kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter er de viktigste kostholdskildene for vitamin B12.

Mangel på vitamin B12

Mangel på vitamin B12 skyldes utilstrekkelig inntak via kostholdet eller redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen. Tilstanden kan være vanskelig å oppdage tidlig, fordi symptomene kan være vage og utvikles langsomt. Diagnosen stilles ved en blodprøve.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/vitamin-b12-mangel/ 

Hva er vitamin B12?

Hva er vitamin B12-mangel?

Årsaker

Symptomer og tegn

Når bør vitamin B12 mangel mistenkes?

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Vitamin B12 mangel. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, Brito A, Guéant JL, Miller JW, Molloy AM, Nexo E, Stabler S, Toh BH, Ueland PM, Yajnik C. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers. 2017 Jun 29;3:17040. PMID 28660890
 2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO, Torkildsen Ø, Tangen MK. Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. 2. utgave. Norsk selskap for hematologi, sist oppdatert i mars 2022. www.legeforeningen.no 
 3. Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, et al. Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency. Front Mol Biosci 2016; 3:27: epub Jun 27. pmid:27446930 PubMed 
 4. Varsi K, Ueland PM, Torsvik IK, Bjørke-Monsen AL. Maternal Serum Cobalamin at 18 Weeks of Pregnancy Predicts Infant Cobalamin Status at 6 Months-A Prospective, Observational Study. J Nutr 2018; 148(5): 738-745. pmid:29947806 PubMed 
 5. Gramer G, Fang-Hoffmann J, Feyh P, et al. High incidence of maternal vitamin B12 deficiency detected by newborn screening: first results from a study for the evaluation of 26 additional target disorders for the German newborn screening panel. World J Pediatr 2018; 14(5): 470-481. pmid:29948967 PubMed 
 6. Allen LH. Causes of vitamin B12 and folate deficiency. Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S20-34; discussion S35-7. PMID: 18709879.
 7. Nordic Nutrition Recommendations 2012 - Nordic Council of Ministers. norden.diva-portal.org 
 8. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for cobalamin (vitamin B12). EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). First published: 09 July 2015. doi.org 
 9. Bor MV, Lydeking-Olsen E, Møller J, Nexø E. A daily intake of approximately 6 microg vitamin B-12 appears to saturate all the vitamin B-12-related variables in Danish postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2006; 83(1): 52-8. pmid:16400049 PubMed 
 10. Torsvik I, Ueland PM, Markestad T, Bjørke-Monsen AL. Cobalamin supplementation improves motor development and regurgitations in infants: results from a randomized intervention study. Am J Clin Nutr 2013; 98(5): 1233-40. pmid:24025626 PubMed 
 11. Bjørke-Monsen AL, Ueland PM. Cobalamin status in children. J Inherit Metab Dis. 2011 Feb;34(1):111-9. Epub 2010 May 27. PMID: 20508991 PubMed 
 12. Andres E, Noel E, Abdelghani MB. Vitamin B(12) deficiency associated with chronic acid suppression therapy. Ann Pharmacother 2003; 37: 1730. PubMed 
 13. Lam JR. Proton pump inhibitor and histamine 2 receptor antagonist use and vitamin B12 deficiency. JAMA 2013; 310: 2435 PMID: 24327038 PubMed 
 14. Andres E, Noel E, Schlienger JL, Blickle JF. Mild cobalamin deficiency associated with long-term metformin intakereply. J Intern Med 2004; 255: 302-3. PubMed 
 15. Fenech M. Folate (vitamin B9) and vitamin B12 and their function in the maintenance of nuclear and mitochondrial genome integrity. Mutat Res 2012; 733(1-2): 21-33. pmid:22093367 PubMed 
 16. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Kobalamin, P. Publisert 26.08.2022. Versjon 5.12. www.brukerhandboken.no 
 17. Smith AD, Refsum H. Do we need to reconsider the desirable blood level of vitamin B12? J Intern Med. 2012 Feb;271(2):179-82. Epub 2011 Dec 11. PMID: 22092891 PubMed 
 18. Oliai Araghi S, Kiefte-de Jong JC, van Dijk SC, Swart KMA, van Laarhoven HW, van Schoor NM, de Groot LCPGM, Lemmens V, Stricker BH, Uitterlinden AG, van der Velde N. Folic Acid and Vitamin B12 Supplementation and the Risk of Cancer: Long-term Follow-up of the B Vitamins for the Prevention of Osteoporotic Fractures (B-PROOF) Trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2019 Feb;28(2):275-282. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-17-1198. Epub 2018 Oct 19. PMID: 30341095 PubMed 
 19. Laboratoriehåndbok (SiV). Svangerskapets innflytelse på laboratorieprøver. Versjon 1.0. Sist oppdatert 23.02.21. metodebok.no 
 20. Miller JW, Garrod MG, Rockwood AL, Kushnir MM, Allen LH, Haan MN, et al. Measurement of total vitamin B12 and holotranscobalamin, singly and in combination, in screening for metabolic vitamin B12 deficiency. Clin Chem 2006; 52: 278-85. PubMed 
 21. Herrmann W, Obeid R. Utility and limitations of biochemical markers of vitamin B12 deficiency. Eur J Clin Invest 2013; 43(3): 231-7. pmid:23330849 PubMed 
 22. Harrington DJ. Laboratory assessment of vitamin B12 status. J Clin Pathol 2017; 70(2): 168-173. pmid:27169753 PubMed 
 23. Myklebust ÅJ, Widnes SF. Peroral behandling av vitamin B12 mangel. Relis.no. Publisert 04.04.2016 www.relis.no 
 24. Masucci L, Goeree R. Vitamin B12 intramuscular injections versus oral supplements: a budget impact analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2013; 13: 1 – 24.
 25. Wang H, Li L, Qin LL, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3: CD004655. pmid:29543316 PubMed