Hopp til hovedinnhold

Pernisiøs anemi

Autoimmun betennelse i mageslimhinnen kan føre til nedsatt opptak av vitamin B12 fra tarmen, og kan på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, såkalt pernisiøs anemi. Langvarig B12-mangel kan også medføre skader på nervesystemet og gi psykiske endringer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/pernisios-anemi/ 

Hva er pernisiøs anemi?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Pernisiøs anemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Oh RC. Vitamin B12 deficiency. BestPractice, last updated November 2019.
  2. Stabler SP, Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med 2013;368: 149-60. New England Journal of Medicine 
  3. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, et al. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut 2011;60:1309-1316. Gut 
  4. Means RT, Fairfield KM. Clinical manifestations and diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency. UpToDate, last updated Apr 28, 2020. UpToDate 
  5. Hvas A-M, Ellegaard J, Nexø E. Diagnostik af vitamin B12-mangel - tid til eftertanke. Ugeskr Læger 2003; 165: 1971-6. PubMed 
  6. Norberg B. Vitamin B12 i Norden. Ugeskr Læger 2003; 165: 1977-8. PubMed 
  7. Norberg B. Homocystein - inte riskfaktor men väl bristmarkör och riskmarkör. Läkartidningen 2001; 98: 3686-8.