Hopp til hovedinnhold
Blodoverføring i form av røde blodlegemer eller blodceller gis når blodprosenten er lav.
Blodoverføring i form av røde blodlegemer eller blodceller gis når blodprosenten er lav.

Blodoverføring

Blodoverføring vil si at du får tilført fullblod eller en konsentrert del av blodet som du har særlig bruk for. Risikoen for at en blodoverføring fører til en alvorlig komplikasjon, er meget liten.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/organer/blodoverforing/ 

Hvorfor foretas blodoverføring?

Hvor kommer blodet fra?

Klargjøring for blodoverføring

Er det noen risiko ved blodoverføring?

Gir blodoverføringen bivirkninger?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Blodoverføring. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Vårdhandboken. Transfusjon av blodkomponenter. Sist oppdatert 16 oktober 2013. www.vardhandboken.se.
  2. Bagge Hansen M, et al. Blodtransfusion. Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.08.2022.
  3. Helsedirektoratet. Veileder for transfusjonstjenesten i Norge Utgave 7.3, 2017. [url]https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/transfusjonstjenesten-i-norge-utgave-73/Transfusjonstjenesten%20i%20Norge%20utgave%207.3%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/6222d24e-ebdc-4588-a51f-735cc17f58c6:ddb6d627e05b9f68918723bf59407db19602a601/Transfusjonstjenesten%20i%20Norge%20utgave%207.3%20%E2%80%93%20Veileder.pdf[/url].