Hopp til hovedinnhold

Reaksjon på blodoverføring

Blodoverføring kan være viktig og livsnødvendig behandling. I noen få tilfeller oppstår en reaksjon på blodoverføringen. Den vanligste reaksjonen gir feber og frysninger. Oppstår ubehag, må du straks varsle helsepersonellet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/ulike-blodsykdommer/reaksjon-pa-blodoverforing/ 

Hva er transfusjonsreaksjoner?

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Transfusjonsreaksjoner. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Helsedirektoratet. Transfusjonsreaksjoner. Sist faglig oppdatert: 06.10.2021. helsedirektoratet.no 
  2. Helsedirektoratet. Transfusjonsreaksjoner. Norsk hemovigilans 27. januar 2020. www.helsedirektoratet.no 
  3. Bagge Hansen M, Larsen EP, Gerlach Øgar C. Transfusionsreaktioner. Lægehåndbogen, sist faglig oppdatert 04.12.2018.