Hopp til hovedinnhold
Stamcelletransplantasjon brukes til å behandle mange sykdommer som har det til felles at beinmargen ikke fungerer som den skal.
Stamcelletransplantasjon brukes til å behandle mange sykdommer som har det til felles at beinmargen ikke fungerer som den skal.

Stamcelletransplantasjon

En stamcelletransplantasjon (beinmargstransplantasjon) innebærer at man ødelegger kroppens egne stamceller og deretter fyller på med friske stamceller fra en donor. Donoren kan også være pasienten selv. Celler kan hentes ut fra egen kropp for så å settes inn igjen etter å ha fjernet syke celler.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/beinmargssykdommer/stamcelletransplantasjon/ 

Hva er stamceller?

Hvilke stamceller finnes?

Høsting av stamceller

Stamcelletransplantasjon

Risiko

Forberedelser

Donor

Vil du vite mer?