Hopp til hovedinnhold
Terapeutisk hemaferese brukes blant annet som behandling ved for høye fettnivå i blodet.
Terapeutisk hemaferese brukes blant annet som behandling ved for høye fettnivå i blodet.

Terapeutisk hemaferese

Terapeutisk hemaferese er en teknikk som benyttes for å trekke ut enkelte komponenter fra blod som er hentet ut, for så å tilbakeføre de øvrige blodkomponentene tilbake i blodbanen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/undersokelser/terapeutisk-hemaferese/ 

Blodgiving

Behandling

Stamcelle-uthenting