Hopp til hovedinnhold

Akutt myelogen leukemi, diagnostikk

Akutt myelogen leukemi er en kreftform hvor umodne blodceller, såkalte myeloblaster, deler seg uhemmet. Dette medfører at det blir færre av de normale blodcellene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/blodkreft/akutt-myelogen-leukemi-diagnosen/ 

Når mistenkes akutt myelogen leukemi?

Diagnostikk

Blodprøver

Beinmargsprøve

Spinalpunksjon

Andre undersøkelser

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akutt myelogen leukemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet (2018). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 23. desember 2021, lest 06. desember 2022). www.helsedirektoratet.no 
 2. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood 2016; 127: 2391-405. pmid:27069254 PubMed 
 3. International Agency for Research on Cancer. NORDCAN. 2022. Acute myeloid leukaemias Norway. Fact sheet. Accessed Dec 6 2022 nordcan.iarc.fr 
 4. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2020. Oslo: Kreftregisteret, 2021. www.kreftregisteret.no.
 5. Short NJ, Rytting ME, Cortes JE. Acute myeloid leukaemia. Lancet 2018; 392: 593-606. pmid:30078459 PubMed 
 6. Schubauer-Berigan MK, Daniels RD, Bertke SJ et al. Cancer Mortality through 2005 among a Pooled Cohort of U.S. Nuclear Workers Exposed to External Ionizing Radiation. Radiat Res 2015; 183: 620-31. pmid:26010709 PubMed 
 7. Poynter JN, Richardson M, Roesler M et al. Chemical exposures and risk of acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes in a population-based study. Int J Cancer 2017; 140: 23-33. pmid:27603749 PubMed 
 8. Papaemmanuil E1, Gerstung M1, Bullinger L et al. Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med 2016; 374: 2209-21. pmid:27276561 PubMed 
 9. Döhner H, Weisdorf DJ, Bloomfield CD. Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med 2015; 373: 1136-52. pmid:26376137 PubMed 
 10. Stone RM, Mandrekar SJ, Sanford BL et al. Midostaurin plus Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia with a FLT3 Mutation. N Engl J Med 2017; 377: 454-64. pmid:28644114 PubMed 
 11. Appelbaum FR, Bernstein ID. Gemtuzumab ozogamicin for acute myeloid leukemia. Blood 2017; 130: 2373-76. pmid:29021230 PubMed 
 12. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. IS-2551