Hopp til hovedinnhold

Akutt myelogen leukemi, oversikt

Akutt myelogen leukemi er en kreftform hvor umodne blodceller, såkalte myeloblaster, vokser og deler seg uhemmet i beinmargen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/kreftsykdommer/akutt-myelogen-leukemi-oversikt/ 

Hva er akutt myelogen leukemi?

Forekomst

Årsak

Vanlige symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akutt myelogen leukemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer 2020. IS-2806 helsedirektoratet.no 
 2. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood 2016; 127: 2391-405. pmid:27069254 PubMed 
 3. Tangen J-M, Fløisand Y, Foss-Abrahamsen J, Haukås E, Næss IA, Skjelbakken T. Overlevelse hos voksne med akutt myelogen leukemi. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1164-7. PMID: 18480864 PubMed 
 4. Engholm G, Ferlay J, Christensen N et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.1 (28.06.2018). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Accessed on 25.02.2019. www.ancr.nu 
 5. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2019. Oslo: Kreftregisteret, 2020, www.kreftregisteret.no. www.kreftregisteret.no 
 6. Short NJ, Rytting ME, Cortes JE. Acute myeloid leukaemia. Lancet 2018; 392: 593-606. pmid:30078459 PubMed 
 7. Estey E, Döhner H. Acute myeloid leukaemia. Lancet 2006; 368: 1894-907. PMID: 17126723 PubMed 
 8. Schubauer-Berigan MK, Daniels RD, Bertke SJ et al. Cancer Mortality through 2005 among a Pooled Cohort of U.S. Nuclear Workers Exposed to External Ionizing Radiation. Radiat Res 2015; 183: 620-31. pmid:26010709 PubMed 
 9. Poynter JN, Richardson M, Roesler M et al. Chemical exposures and risk of acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes in a population-based study. Int J Cancer 2017; 140: 23-33. pmid:27603749 PubMed 
 10. Fröhling S, Scholl C, Gilliland DG, Levine RL. Genetics of myeloid malignancies - pathogenetic and clinical implications. J Clin Oncol 2005; 23: 6285-95. PMID: 16155011 PubMed 
 11. Papaemmanuil E1, Gerstung M1, Bullinger L et al. Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med 2016; 374: 2209-21. pmid:27276561 PubMed 
 12. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer 2016. IS-2542
 13. Döhner H, Weisdorf DJ, Bloomfield CD. Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med 2015; 373: 1136-52. pmid:26376137 PubMed 
 14. Stone RM, Mandrekar SJ, Sanford BL et al. Midostaurin plus Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia with a FLT3 Mutation. N Engl J Med 2017; 377: 454-64. pmid:28644114 PubMed 
 15. Wander SA, Levis MJ, Fathi AT. The evolving role of FLT3 inhibitors in acute myeloid leukemia: quizartinib and beyond. Ther Adv Hematol 2014; 3: 65-77. pmid:24883179 PubMed 
 16. Gasiorowski RE1, Clark GJ, Bradstock K, Hart DN. Antibody therapy for acute myeloid leukaemia. Br J Haematol 2014; 164: 481-95. pmid:24321020 PubMed 
 17. Appelbaum FR, Bernstein ID. Gemtuzumab ozogamicin for acute myeloid leukemia. Blood 2017; 130: 2373-76. pmid:29021230 PubMed 
 18. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. IS-2551