Hopp til hovedinnhold

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Kronisk lymfatisk leukemi er en kreftform hvor modne og spesialiserte lymfocytter vokser og deler seg uhemmet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/blodkreft/kronisk-lymfatisk-leukemi/ 

Hva er kronisk lymfatisk leukemi?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Langtidsutsikter

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kronisk lymfatisk leukemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Oslo, desember 2021. www.helsedirektoratet.no 
  2. Danckert B, Ferlay J, Engholm G et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 9.2 (23.06.2022). Hentet 03.04.2023 www-dep.iarc.fr 
  3. Tjønnfjord GE, Jønsson V, Ly BE, Johannesen TB. Familiær forekomst av kronisk lymfatisk leukemi i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2012; 135: 2060-3. pmid:23038196 PubMed 
  4. Hallek M, Shanafelt TD, Eichhorst B. Chronic lymphocytic leukaemia. Lancet 2018; 391: 1524-37. pmid:29477250 PubMed 
  5. Tjønnfjord GE, Ly BE, Johannesen TB et al. Kronisk lymfatisk leukemi i Norge – insidens og prognose ved diagnosetidspunktet. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2056-9. pmid:23038195 PubMed 
  6. Fischer K, Bahlo J, Fink AM et al. Long-term remissions after FCR chemoimmunotherapy in previously untreated patients with CLL: updated results of the CLL8 trial. Blood 2016; 127: 208-15. pmid:26486789 PubMed 
  7. Eichhorst B, Fink AM, Bahlo J et al. First-line chemoimmunotherapy with bendamustine and rituximab versus fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab in patients with advanced chronic lymphocytic leukaemia (CLL10): an international, open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Oncol 2016; 7: 928-42. pmid:27216274 PubMed 
  8. O'Brien S, Furman RR, Coutre S et al. Single-agent ibrutinib in treatment-naïve and relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: a 5-year experience. Blood 2018; 131: 1910-19. pmid:29437592 PubMed 
  9. Sharman JP, Coutre SE, Furman RR et al. Final Results of a Randomized, Phase III Study of Rituximab With or Without Idelalisib Followed by Open-Label Idelalisib in Patients With Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. J Clin Oncol 2019; 37: 1391-1402. pmid:30995176 PubMed 
  10. Jain N, Keating M, Thompson P et al. Ibrutinib and Venetoclax for First-Line Treatment of CLL. N Engl J Med 2019; 380: 2095-2103. pmid:31141631 PubMed