Hopp til hovedinnhold

Kronisk myelogen leukemi (KML)

Kronisk myelogen leukemi (KML) er en form for kreft hvor enkelte stamceller i beinmargen vokser og deler seg uhemmet. Sykdommen skyldes i over 90 prosent av tilfellene en genfeil på kromosom 22.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/blodkreft/kronisk-myelogen-leukemi/ 

Hva er kronisk myelogen leukemi (KML)?

Årsak

Sykdomsutvikling

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kronisk myelogen leukemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Sist faglig oppdatert 23. desember 2021. www.helsedirektoratet.no 
  2. Apperley JF. Chronic myeloid leukaemia. Lancet. 2015;385:1447-59. pmid: 25484026 PubMed 
  3. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 9.2 (23.06.22). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Siden besøkt 04.04.2023 nordcan.iarc.fr 
  4. Van Etten RA. Clinical manifestations and diagnosis of chronic myeloid leukemia. UpToDate. Last updated Jul 29, 2020. www.uptodate.com 
  5. Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A, et al. Dasatinib versus imatinib in newly diagnosed chronic phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 362: 2260-70. pmid: 20525995 PubMed 
  6. Saglio G, Kim DW, Issaragrisil A, et al. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 362: 2251-9. pmid: 20525993 PubMed 
  7. Dahlén T, Edgren G, Lambe M et al. Cardiovascular Events Associated With Use of Tyrosine Kinase Inhibitors in Chronic Myeloid Leukemia: A Population-Based Cohort Study. Ann Int Med 2016; 165: 161-6. pmid:27295519 PubMed 
  8. Hochhaus A, Baccarani M, Deininger M, et al. Dasatinib induces durable cytogenetic responses in patients with chronic myelogenous leukemia in chronic phase with with resistance or intolerance to imatinib. Leukemia 2008; 22: 1200-6. PubMed 
  9. Kantarjian HM, Giles FJ, Bhalla KN, et al. Nilotinib is effective in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase after imatinib resistance or intolerance: 24-month follow-up results. Blood 2011; 117: 1141-5. pmid: 21098399 PubMed 
  10. Cortes J, Pavlovsky C, Saußele S. Chronic myeloid leukaemia. Lancet. 2021 Nov 20;398(10314):1914-1926. Epub 2021 Aug 20. PMID: 34425075 PubMed