Hopp til hovedinnhold

Blødersykdom (hemofili)

Hemofili er en arvelig blødersykdom. Omfanget av symptomer og tegn er svært varierende fra pasient til pasient, alt etter hvilken grad av sykdommen man har.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/blod-og-lymfe/blodersykdom-hemofili/ 

Hva er hemofili?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Hva kan du gjøre selv?

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Prognose

Å leve med hemofili

Vil du vite mer?

Senter for sjeldne diagnoser

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hemofili. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Zalden RA. Hemophilia A. Medscape, last updated Dec 26, 2016. emedicine.medscape.com 
 2. Zalden RA. Hemophilia B. Medscape, last updated Mar 11, 2016. emedicine.medscape.com 
 3. White GC II, Rosendaal F, Aledort LM, Lusher JM, Rothschild C, Ingerslev J. Definitions in hemophilia: recommendation of the scientific subcommittee on factor VIII and factor IX of the scientific and standardization committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Thromb Haemost 2001; 85: 560. PubMed 
 4. Bolton-Maggs PHB, Pasi KJ. Haemophilias A and B. Lancet 2003; 361: 1801-9. PubMed 
 5. Kulkarni R, Lusher J. Perinatal management of newborns with haemophilia. Br J Haematol 2001; 112: 264-74. PubMed 
 6. Iversen PO, Sandset PM. Hemofili A (faktor VIII mangel) og B (faktor IX mangel). Norsk Legemiddelhåndbok, sist oppdatert 24.02.2016. legemiddelhandboka.no 
 7. Mishra V, Paus AC, Tjønnfjord GE. Kirurgi ved alvorlig blødersykdom - kostbar behandling til en liten pasientgruppe. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 883-5. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 8. Yee TT, Beeton K, Griffioen A, et al. Experience of prophylaxis treatment in children with severe haemophilia. Haemophilia 2002; 8: 76-82. PubMed 
 9. Van Den Berg HM, Fischer K, Van Der Bom JG, Roosendaal G, Mauser-Bunschoten EP. Effects of prophylactic treatment regimens in children with severe haemophilia: a comparison of different strategies. Haemophilia 2002; 8 :(suppl 2) 43-46.
 10. Coppola A, Di Capua M, De Simone C. Primary prophylaxis in children with haemophilia. Blood Transfus. 2008 September; 6(Suppl 2): s4–s11. doi: 10.2450/2008.0030-08 DOI 
 11. Makris M. Prophylaxis in haemophilia should be life-long. Blood Transfus. 2012 April; 10(2): 165–168. doi:10.2450/2012.0147-11 DOI 
 12. Oldenburg J, Mahlangu JN, Kim B, et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. N Engl J Med 2017. pmid:28691557 PubMed 
 13. FDA News release. FDA approves first coagulation factor-albumin fusion protein to treat patients with hemophilia B. FDA march 2016.