Hopp til hovedinnhold

Oslers sykdom

Oslers sykdom er en tilstand med utvidelser på små blodårer. Det vanligste symptomet er neseblødning, som ofte oppstår uten noen foranledning, og som stadig gjentar seg.

Sist revidert:


Hva er Oslers sykdom?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Oslers sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Horn MA, Hugaas KA, Salvesen R. Oslers sykdom - en risikofaktor for hjerneinfarkt. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2435-6. PubMed 
 2. Shovlin C. Clinical manifestations and diagnosis of hereditary hemorrhagic telangiectasia (Osler-Weber-Rendu syndrome). UpToDate, last updated Mar 30, 2018. UpToDate 
 3. Fuchizaki U, Miyamori H, Kitagawa S, Kaneko S, Kobayashi K. Hereditary haemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler- Wber disease). Lancet 2003; 362: 1490-4. PubMed 
 4. Senter for sjeldne diagnoser: Oslers sykdom (HHT). Nettsiden besøkt 04.09.18. www.ous-research.no 
 5. Jackson SB, Villano NP, Benhammou JN, et al. Gastrointestinal Manifestations of Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT): A Systematic Review of the Literature. Dig Dis Sci 2017; 62: 2623-30. pmid:28836046 PubMed 
 6. Shovlin CL, Guttmacher AE, Buscarini E, Faughnan ME, Hyland RH, Westermann CJJ et al. Diagnostic criteria for hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber syndrome). Am J Med Genet 2000; 91: 66 - 7. PubMed 
 7. Letteboer TG, Mager JJ, Snijder RJ et al. Genotype-phenotype relationship in hereditary haemorrhagic telangiectasia. J Med Genet 2006; 43: 371-7. PubMed 
 8. Kjeldsen AD, Andersen PE, Mathiesen P. Udredning og behandling af morbus Osler. Ugeskr Læger 2011; 173: 490. Ugeskrift for Læger 
 9. Govani FS, Shovlin CL. Hereditary haemorrhagic telangiectasia: a clinical and scientific review. Eur J Hum Genet 2009; 17: 860-71. PubMed 
 10. van Gent MW, Post MC, Snijder RJ, et al. Real prevalence of pulmonary right-to-left shunt according to genotype in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia: a transthoracic contrast echocardiography study. Chest 2010; 138:833. PubMed 
 11. Fulbright RK, Chaloupka JC, Putman CM, Sze GK, Merriam MM, Lee GK et al. MR of hereditary hemorrhagic telangiectasia: prevalence and spectrum of cerebrovascular malformations. Am J Neuroradiol 1998; 19: 477 - 84. PubMed 
 12. Román G, Fisher M, Perl DP, Poser CM. Neurological manifestations of hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber disease): report of 2 cases and review of the literature. Ann Neurol 1978; 4: 130 - 44. PubMed 
 13. Petrillo TM, Fortenberry JD, Chambliss R, Nall KC. Radiological case of the month. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 847 - 8. PubMed 
 14. Dong SL, Reynolds SF, Steiner IP. Brain abscess in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia: case report and literature review. J Emerg Med 2001; 20: 247 - 51. PubMed 
 15. Faughnan ME, Palda VA, Garcia-Tsao G, et al. International guidelines for the diagnosis and management of hereditary haemorrhagic telangiectasia. J Med Genet 2011; 48:73. PubMed 
 16. Shovlin CL, Jackson JE, Bamford KB, et al. Primary determinants of ischaemic stroke/brain abscess risks are independent of severity of pulmonary arteriovenous malformations in hereditary haemorrhagic telangiectasia. Thorax 2008; 63:259. PubMed 
 17. Faughnan ME, Palda VA, Garcia-Tsao G et al. International Guidelines for the Diagnosis and Management of Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. J Med Genet 2009, 29. juni (Epub ahead of print).
 18. Sand M, Sand D, Thrandorf C. Cutaneous lesions of the nose. Head Face Med 2010. pmid:20525327 PubMed 
 19. Kjeldsen AD, Oxhoj H, Andersen PE, et al: Pulmonary arteriovenous malformations: screening procedures and pulmonary angiography in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Chest 1999 Aug; 116(2): 432-9. PubMed 
 20. Prigoda NL, Savas S, Abdalla SA et al. Hereditary haemorrhagic telangiectasia: mutation detection, test sensitivity and novel mutations. J Med Genet 2006; 43: 722-8. PubMed 
 21. Shovlin C, Bamford K, Wray D. Post-NICE 2008: Antibiotic prophylaxis prior to dental procedures for patients with pulmonary arteriovenous malformations (PAVMs) and hereditary haemorrhagic telangiectasia. Br Dent J 2008; 205: 531-3. PubMed 
 22. Senter for sjeldne diagnoser: Oslers sykdom. Nettsiden besøkt 10.05.19. www.sjeldnediagnoser.no 
 23. Kjeldsen A, Aagaard KS, Tørring PM, et al. 20-year follow-up study of Danish HHT patients-survival and causes of death. Orphanet J Rare Dis 2016; 11:157. PubMed